i Kalami! ‘Work Tips’

Mga iDOL, mga tips sa maayong pagpanarbaho... 01. Himoa ug ayo imong trabaho - himoang sakto ang imong trabaho kay mao kini ang pinakadakong responsibilidad...

i Kalami! ‘Household Tips’

Uso na pud ang salo-salo labi nga nagsingabot na ang bulan sa Desyembre, daghan na usab ang mag early Christmas Party. Apan aniay mga...

i Kalami! ‘Health Tips’

Para himsog ang imong kasing-kasing o heart, aniay pipila ka mga tips o giya para kanimo idol aron himsog ang imong kasingkasing... 01. Mag toothbrush...

i Kalami! ‘Life Tips’

Unsay angay buhaton kung kita bation ug stress? Kinahanglan lang nato mga idol ang mga butang nga makatangtang gamay sa atoang gibati nga stress...

i Kalami! ‘Personality Tips’

Adunay mga butang nga bisan dili ta ganahan buhaton kini, buhaton gayud nato kay tungod responsable kita nga tawo...Aniay pipila ka mga tips kung...

i Kalami! ‘Personality Tips’

Unsaon man pagatiman sa atoang pachada nga tingog iDOL? Aniay mga tips kung Unsaon Pagmintinar Ang Maayong Tingog... 01. Bansaya ang imong tingog sama sa...

i Kalami! ‘Household Tips’

Daghang klase-klaseng hugaw o mansa. Basaha sa ubos ang klase sa mansa nga imo ma tagboan og ang saktong pag atiman niini. Inspeksyona gayod...

i Kalami! ‘Budget Tips’

Gusto nimong makatigom? iDOL, ania ang pipila ka tips para ka makatigom...simple lang kini busa dali ra sundon... 01. Ilista ang mga galastuhon - Sa...

i Kalami! ‘Household Tips’

Mga Tips para makadaginot sa mga bayrunon sa panimalay... 01. Bayare ang mga bills sa tukmang panahon - Para dili na madugangan pa ang imong galastusan...

i Kalami! ‘Healthy Tips’

Mga sayun ug natural nga pamaagi sa pagpaniwang ug pagpakunhod sa imong timbang... 1. Kinahanglan Mamahaw - Timan-e jud nga ang pagpamahaw maoy importante sa tanang...

TRENDING NATIONWIDE