Namili si Nikka Dyosa ng swimsuit?

Ano kaya yung mga pinamili ni Nikka Loka na mga swimsuit? Saan siya pupunta? Panoorin m...