HINDI REHISTRADO | Ilang pampapayat, ibinabala ng FDA

93

Manila, Philippines – Pinag-iingat ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko sa pagbili at pagkonsumo ng mga food product at food supplement na pampapayat higit ngayon summer season.

Hindi rehistrado sa Food and Drug Administration (FDA) ang mga sumusunod na food products at food supplements:

Naturate Slim Infusion Herbs;
Naturate Seven Blossoms Herbal Tea;
Sweet Sprinkles Zero Calories Sweetener with Stevia;
Naturally Fresh island Snack Fancy Chocolate Mix;
At Power Herbs Banaba Food Supplement;

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance ng FDA na ang nasabing food products at food supplements ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon ng ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration.

Dahil ang hindi rehistradong produktong ito ay hindi dumaan sa proseso ng pagsusuri at pag-eeksamin ng FDA, hindi masisiguro ng ahensya ang kalidad at kaligtasan nito.

Ang nasabing iligal na produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga kukunsumo nito.

Facebook Comments