i Confessee of the Day: "Papa Churlz"

57

Dahil Valentine’s Day ngayon, si Papa Churlz ang magco-confess sa i Confessions!
Kung nais mong ikwento ang istorya ng buhay mo, tumawag na sa iFM hotline, 584-5545 o mag-text sa iFM textline, 0939-7062816.
Maaari ka ring mag-comment sa www.rmn.ph/ifm939manila para makinig sa ating livestream at makapag-comment idol!

Facebook Comments