LIKAY SA BIKUG ARON DILI MA HIKUG!

118

Na-experience naba nimo idol nga gibikugan ka samtang natulog ug makamata nalang ka nga nanggahi na ang imuhang mga batiis?.
Mao kini ang leg cramps o bikug. Ang maigo ani mao ang atuang “calf muscles” sa mga batiis ang mga muscles nga pirmi nato malihuk kada adlaw.

Mao kini ang kasagarang hinungadan sa bikug.
1. Subra subra nga pag-exercise o pag apil sa mga activities nga paugnat sa kusog.
2. Pa balik balik nga pag gamit sa parehong muscle.
3. Pag lingkod sa dili sakto nga posisyon.
4. Matulog nga sentro sa aircon o electic fan ang inyohang mga batiis.
Kung mu-atake ang bikug panahon nga kamo naa sa lalum nga parte sa dagat o swimming pool, ayaw mo og ka ratol.
I-relax lang ang inyuhang lawas ug paningkamutan nga maka float samtang dili pa makalihuk ang inyuhang batiis.
Kung ma-feel ninyo nga makalihuk na ang inyuhang mga batiis ug pawalaay na ang bikug, maghinay hinay lang sa pag kampay sa inyuhang mga tiil hangtud pwede na kamo makapangayo ug tabang.
Atoa pud kini kasagarang mabati labi na ug kita naga-dula og Basketball tungod sa kakusog sa pressure sa atoang calf muscles mintras ga-dula.
Kung pirmi nalang mu atake sa inyoha ang bikug, mas nindot nga kamo magpa-blood test para sa lebel sa inyong calcium sa dugo.
Ang ubos nga lebel sa inyong calcium sa dugo o gitawag nga “hypocal­cemia” ang possible nga hinungdan sa bikog.
Mas nindot kung mukaon ta og mga pagkaon nga puno sa calcium sama sa cheese, bulinaw og uban pang dairy products.

Kung aduna kay lain pang nasayran kung unsa’y angay buhaton para makalikay kita sa bikug, just leave your comments below.

Para sa Tip Ni Luningning ug uban pa, paminawa ang programang “u&i” 9pm-12mn.

Facebook Comments