Pagkakaisa at paniniwala sa tunay na turo ng Islam, laman ng mensahe sa pagdiriwang ng Eidl Fitr

Mindanao – Maayos na ipinagdiwang sa lungsod ng Cotabato, Maguindanao, North Cotabato ang selebrasyon ng Eidl Fitr o ang isang buwang pagtatapos ng Ramadan.

Ito’y nagtapos sa pamamagitan ng isinagawang congressional prayer sa ibat ibang lugar.

Sa lungsod ng Cotabato kabilang sa nagdaos ng congressional prayer ay ang peoples palace ground, Cotabato City Central Pilot School at iba pang lugar na taunang dinadaos dito ang congressional prayer.


Laman ng mensahe ng Eidl Fitr ang pagkakaisa at ang paniniwala sa tamang itinuturo ng relihiyong Islam ng hindi nahahaluhan ng kakaibang paniniwala.

Ilan lamang sa tamang turo sa Islam ay ang hindi pagpatay sa kapwa tao na itinuturing na malaking kasalanan, pagrespeto sa kapwa kahit magkaiba ang paniniwala, pagpapalaganap ng kayapaan sa sarili at sa buong sanlibutan at marami pang iba.

Facebook Comments