Power of Forgiveness

28

Davao City – Hugot ang balaud sa Diyos nga ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon sa pisikal ug espirituwal nga aspeto ug kini nga silot gitagana sa tukmang panahon ug pag-abot sa pinal nga paghukom sa Diyos.

Ang Roma 3:23 nagtataw nga ang tanan nakasala ug nahimulag sa himaya sa Diyos ug ang bayad mao ang kamatayon-espirituwal nga makaplagan sa impiyerno.


Makalilisang ang lugar sa impiyerno kay sa maong dapit wala na’y kahumanan pagtiyabaw ang kalag sa tawo tungod sa kasakitan nga bisan si Kamatayan dili makapugong ug makahaw-as niini.

Walay laing nakitang solusyon ang DiYos aron haw-ason ang tawo gikan sa kondemnasyon kon dili mao lamang ang kamatayon sa krus ni Hesu Kristo, sumala ni CAMACOP Minister Rev. Ermil Sibonga.

Ang pag-ula sa kinabuhi ni Kristo ibabaw sa krus maoy nagtubos sa mga makasasala gikan sa kapungot sa Dios Amahan aron makahimo na ang tawo sa pagbuhat og maayo ug pagtuman sa kabubut-on sa Diyos.

Segun ni Rev. Sibonga, ang pasaylo nga gikan sa Diyos maghatag og kagahum sa pag-usab sa kinabuhi sa tawo gikan sa pagkadautan ug ang naputol nga relasyon masumpay pagbalik.

Giingon ni Rev.Sibonga nga walay gahum ang tawo sa pagwagtang sa iyang sala ni tul-iron ang iyang hiwi nga kinabuhi gawas lang sa dili matupngan nga buhat ni Hesu-Kristo kapin dos mil ka tuig na nakalabay.

Pikas bahin, gidasig ni Rev. Jason Logronio ang tanan nga samtang aduna pa’y kinabuhi, dili sayangon ang kahigayunan nga makapangayo og pasaylo ug mabatunan ang kaluwasan nga gikan sa Dios.

Sanglit kung paabuton pa sa tawo ang kamatayon una pa man maghinulsol ug dawaton si Kristo isip personal nga manluluwas ug Diyos sa kinabuhi, basin unya og ulahi na ang tanan aron mag-ieskapo sa impiyerno.

Gisaad ni Ginoong Hesus sa iyang ikaduhang pagbalik sa kalibutan nga iyang kuhaon ang kadtong nagkinabuhi nga matarong ug matinud-anong nangalagad Kaniya ug Iyang dad-on didto sa Langit.

RadyoMaN Joel Viray

Facebook Comments

From Advertisers