QC-LGU, hindi isinasantabi na posibleng pagmumulan ng hawaan ng COVID-19 ang pagde-date

37

Tinitingnan ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Unit (CESU) na posibleng magkahawaan ng COVID-19 ang pakikipag-date sa araw ng mga puso.

Ayon sa CESU, pinakamabisang paraan para makaiwas ay ang pagsunod sa health protocols at iwasan ang paglapit sa karamihan ng tao.


Pinakaligtas na pagde-date ay gawing online at kung hindi maiwasang makipagkita, tiyaking hindi parehong kabilang sa vulnerable group tulad ng senior at may health conditions.

Dapat idaos ang meet up sa mga ligtas na lugar na hindi kulob katulad ng mga park at open restaurant.

Facebook Comments