Sakripisyo ug kamatayon ni Kristo igo na alang sa tanan

42

Davao City – Matag tuig napraktis na gyod sa kadaghanan ang pagpasakit sa kaugalingon ug pagpalansang sa krus isip paghindumom sa Semana Santa sanglit mao naman kini ang tradisyon nasunod gikan sa katigulangan.

Apan ang pamilyang Cabuenas wala na magsunod niini sanglit tibuok nilang banay dili na Katoliko ug naa na sa laing sekta ug tinuhuan.

Matud ni Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines (CAMACOP) minister Rev. Dominador Cabuenas nga igo na ang gihimong sakripisyo ug kamatayon ni Hesu Kristo ibabaw sa krus kapin dos mil na ka tuig nakalabay.

Gibatbat ni Rev. Cabuenas nga ang kamatayon ni Hesu Kristo tubag sa pagwagtang sa sala ug kinabuhi nga walay katapusan didto sa langit pinaagi sa dakong pagtoo.

Apan ang penitensiya sa tawo dili makapapas sa hugaw nga kinabuhi ni makapalangit busa kawang lang tanan tungod bugtong ang pamaagi lamang sa Dios ang makapalingkawas sa tawo gikan sa silot sa sala.

Dili buot tulisukon kun basulon ni Rev. Cabuenas ang mga tawo nga nagpenintinsiya sa Semana Santa kay mao man usab kana ang ilang nasunod nga pagtoo ug tradisyon gikan sa katigulangan.

Apan gibarugan sa Pastor nga walay makalabaw sa gibuhat nga penitensiya ni Hesu Kristo sanglit siya lang ang takos muhimo sa ingon alang sa kapasayloan ug kaluwasan sa tanan.

Busa bisan pa og gatusan nga penitensiya ang himoon sa tawo dili gihapon kini maka-ikyas sa kapungot sa Dios pag-abot sa adlaw sa paghukom ibaligbag ra gihapon kini sa impiyerno isip bayad sa sala.

Walay bili atubangan sa Dios ang pagpaningkamot sa tawo aron maluwas ang kaugalingon gikan sa silot sa kamatayon.

Gitagana na unta ang tanang nilalang sa impiyerno apan tungod sa dakong gugma sa Dios gitugyan ang bugtong Anak nga si Hesu Kristo aron magbayad sa sala sa mga tawo.

Naluwas ang kita tungod sa grasya sa Dios ug dili sa pagpamudlay sa tawo sanglit kun aduna pa unta kita’y mahimo wala na unta nagpakatawo ang Ginoo sa kalibutan ug nag-ula sa kaugalingon.

Busa, ang pag-aghat ni Rev. Cabuenas para sa tanan mao nga kinakasingkasing mangayo og pasaylo ug dawaton si Kristo isip personal nga manluluwas ug Dios sa kinabuhi niining panahon sa semana santa.

RadyoMaN Joel Viray

Facebook Comments