𝗦𝗖𝗛𝗢𝗟𝗔𝗥𝗦𝗛𝗜𝗣 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠 𝗦𝗔 𝗔𝗟𝗔𝗠𝗜𝗡𝗢𝗦 𝗖𝗜𝗧𝗬, 𝗜𝗣𝗜𝗡𝗔𝗠𝗔𝗛𝗔𝗚𝗜 𝗡𝗔 𝗔𝗡𝗚 𝗨𝗡𝗔𝗡𝗚 𝗦𝗘𝗠 𝗔𝗟𝗟𝗢𝗪𝗔𝗡𝗖𝗘𝗦 𝗦𝗔 𝗠𝗚𝗔 𝗦𝗖𝗛𝗢𝗟𝗔𝗥𝗦

Ipinamahagi na sa mga category B scholars sa lungsod ng Alaminos ang kanilang allowances para sa 1st semester SY: 2023-2024 mula sa scholarship program ng lokal na pamahalaan nito.
Ang scholarship program na ito ay may layunin na mabigyan ng suporta ng LGU ang mga kabataan sa kanilang lungsod na nais makapagtapos ng pag aaral.
Ang programang ito ay isa rin sa mga pinakamalaking proyekto ng lokal na pamahalaang lungsod.

Sa pamamahagi rin ng naturang scholarship ay tnalakay rin ang mga implementing guidelines ng Alaminos City Scholarship program nang sa gayon ay higit na maunawaan ng mga scholars ang mga nakapaloob dito. |𝙞𝙛𝙢𝙣𝙚𝙬𝙨
Facebook Comments