Suma Total sa Straight to the Point: Lasting Peace

22

Davao City – Mga Kasama, gikinahanglan nga dili kita moundang sa pagpangita sa tanang posibilidad o mga potensiyal sa damgo nato nga mapundar ang halapad ng kalinaw nga maoy magseguro sa kaugmaon sa matag usa ka Pilipino.

Kun walay kalinaw ug mohari ang kagubot, mosila-ob ang panagbingkil, ang panagdumot, ang pagbinaslanay, ang pagbinasulay – mata sa mata, ngipon sa ngipon!

Sa ing-ani nga senaryo, dili lamang mga armed combatants sa matag tampi sa gubat ang maigo kon dili hasta usab ang inosenteng tawo – damay ang sibilyan.

Kun molanat pa ang gyera ug kumbate, kalooy sa mag-uumang dili na unya katikad sa iyang kaumahan gumikan kay gikinahanglang maghapa-hapa ug mobakwit uban ang iyang madislokar unya nga pamilya haron dili sila mapagan sa nagpungasi nga bala ug paka-paka sa mga hinagiban.

Peace is a necessary prerequisite for development, for progress and for stability. Apart from peace, there is no other moral alternative.

Busa, atong pangandoyon pag-usab nga though malisud man gayud ang pag-atras sa makadiyot gikan sa atong gituhoan ug gibarugan apan kun pangandoy nato ang usaka hilway nga katilingban, gikinahanglan gayud nga abli ang atong mga dughan sa pagpadaplin usa ug pag-silensyo sa buto-buto.

Ug sa dihang magmalinawon na ang atong palibot – bisan kun sa temporaryo pa lamang nga hunat – dili na unya halayo nga ang atong buruka-pulitikal, ideolohikal, relihiyon ug uban pa ato ra gayud unya ma-settle sa hingpit.

Ug unya, sa dihang molingkod na kita sa usaka common ground uban sa atong mga kaatbang, hagit sa matag usa nga mamahimong matinud-anon ug transparent: Walay tipigan nga hidden agenda, walay sekretong ‘playing cards’ nga tagoan ug labaw sa nga tanan, kita magmalampuson lamang kun ang motibasyon kaangayan sa tanan.

Government must show that when it decides to return to the peace table, that its agenda is to resolve this dilemma – not to manage this war. Rebels are likewise challenged to show full sincerity to achieve genuine peace – not just use the peacetalks to regroup, recruit and rearm themselves.

RadyoMaN June Duterte

Facebook Comments