SUMA TOTAL SA STRAIGHT TO THE POINT: Salig ‘ta sa Ginoo

31

Davao City – Ning panahon sa pagpamalandong sa tawo atol ning Semana Santa, mas maayo usab nga atong sulayan sa pagpangutana ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon:

Una, taliwala sa daghang mga pagsulay, mga hagit ug mga suliran sa matag adlaw, ginaunsa nato sa pagbarug gihapon nga lig-on ug malahutayon?


Asa ba nato ginasandig ang atong kinabuhi: Diha ba sa pagpaningkamot nga magkamar ‘ta ug daghan kaayong bahandi bahala na’g makapasakit kita sa atong isig-kaingon ug kesehodang mohimo ta sa dinautan basta lamang makalamang ‘ta sa uban?

Diha ba kita nagasalig sa atong mga kabtangan, sa mga material possessions ug sa mga artificial nga mga kadaugan nga iya sa kalibutan?

Or ato bang ginasandigan kanunay ang realidad nga gawas ning pisikal nato nga lawas, aduna kitay kalag nga manginahanglan sa usaka Manluluwas nga dili kayang itunol ni bisan kinsa ning kalibutan?

Ato bang ginasandigan nga bugtong Diyos lamang gayud ang magpahiluna sa atong kinabuhi ug sa atong kaugmaon ug dili ang atong kaugalingong mga paningkamot?

Usab, maayo nga atong pangutan-on ang atong kaugalingon: Kinahanglan pa ba nga kita maoy magdupa sa krus sa atong kalbaryo aron luwason ang atong kaugalingon gikan sa pagkahigot sa kasal-anan ug perdisyon?

Simple lamang ang misteryo sa kaluwasan: Motoo kita sa hingpit nga naluwas na kita ni Kristo ug ang ato na lamang angay buhaton mao ang pagpaduol ngadto Kaniya, pagpangayo sa Iyang gugma ug kaluoy ug pagtahan sa tibuok natong kinabuhi diha sa Labaw’ng Makagagahum sa nga tanan.

Ning panahon sa paghinulsol ug pagpamalandong, isandig nato ang tanan ngadto sa Kahitas-an: Let us yield in total surrender to God so that we shall be freed from sin and be reconciled with Him.

RadyoMaN June Duterte

Facebook Comments

From Advertisers