Suma Total sa Straight to the Point: Ultimatum

24

Davao City – Mas maayong adunay tasal kun deadline ang hinabing pangkalinaw aron makabaton ang duruha ka hut-ong – rebelde ug gobyerno – sa ‘sense of urgency’ sanglit ang matag hagtik sa segundo, matag minuto, matag adlaw bililhon kaayo alang sa tanan.

Ang 60 diyas nga ultimatum maayo aron ma-realisar ang atong hiniusang damgo nga kahusay, kalinaw ug kalamboan sa nasud sa kapanahunan ni Pres. Rodrigo Duterte.

Let us make the most of it while this administration is still interested in offering the branches of peace to all forces fighting the government kay kun ang mosunod nga liderato-nasyunal sarado na unya sa opsyon nga peacetalks, basin unya ug magmahay ‘tang tanan.

Gawas lamang kun ang motibo o adyenda sa mga nag-rebelde dili ang pagkab-ot sa kalinaw apan ang padayong pagsabwag sa kasamok ug kagubot aron pursigihon ang ilang gitumong nga komunista ug sosyalistang panggobyerno, dili gayud nato malauman nga adunay maayong sangpotanan kining atong gihisgotan karon.

At the end of the day, the issue will all boil down into one thing: sincerity versus political agenda – on both sides.

Kun tumong sa rebel front ang pagkab-ot sa hilway nga pamuyo alang sa tanan, makalaum kita’g kaayuhan apan kun ang matuod nga nagtukmod kanila nga molingkod sa negotiating table mao lamang ang kahakug sa gahum, pamulitika ug paggamit niining 60 diyas haron magpalig-on sa ilang pwersa, nan kapakyasan unya ang klarong naghulat kanato.

Ug kun ang gobyerno nihimo lamang niini alang sa kaugalingong bentaha ug benepisyo-pulitikal pinaagi sa pag-manage sa gyera ug dili pagsulbad sa ugat-hinungdan sa kaguliyang, pwes magpabilin ug magpabilin gayud ang insurhensiya sa mosunod pa nga mga dekada.

Either way, the challenge is for all of us to take these 60 days seriously as a golden opportunity to find solutions to a lingering problem that has evaded our previous leaders before.

Kun magmaisogon lamang kita nga pangitaon gayud ang solusyon sa bangi ug gubat, malaumon unya ang ugma nga naghulat kanatong tanan. Kun dili, posibleng magpadayon gihapong abagahon sa sunod henerasyon ang mapait kaayo nga bunga o nilugdangan sa gyera.

In any war, there are really no victors, no winners: Only losers, casualties and damages on all sides. Unta ato kining maamguhan ug ma-realisar mientras dili pa ulahi ang tanan.

RadyoMaN June Duterte

Facebook Comments