Tatak 981 DXDR Trivia- Sabbath

34

Sabbath, adlaw sa pagpahulay
Ang adlawng Sabado giila kini nga adlaw sa pagpahulay ug pagtahod (worship) ug alang sa bisan kinsang tawo, bisan unsang adlawa mahimo nga adlaw sa pagpahulay, sa bisan asa. Ania ang mga adlaw sa ilang pagpahulay:
1. Domingo – mao ang Sabado sa mga Kristiyanos, 2. Lunes – Greeks 3. Martes – Persians (karon Iran) 4. Meyerkules – Assyrians 5. Huwebes – Egyptians 6. Byernes – Muslims 7. Sabado – Jews (Hudiyo)

Facebook Comments