The i20 Countdown: Darna, Ikaw Na, No.1 Ngata Pay Ita a Lawas?

24

Ammuemon itan nu No. 1 spot pay laeng kadi ita nga lawas ti kanta ni Darryl Ong nga Darna, Ikaw Na para iti maika-3 nga gundaway wenno adda baro nga No. 1 spot iti The i20 Countdown, 9-11AM.
Makaduam dagiti favorite mo nga DJ’s a kas kada Josh Dado, Boom Tere, Sean T., Gina V. ken Melo Dee.
Para iti botos mo itext iti , , isend iti 0919-3776-995/0995-2723-185.

Photo Credit : Google images

Facebook Comments