Patagna Ko i?

30

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (November 03, 2018 Saturday)

ARIES – Kung kita nasayop ug nakakaton niini, atong nasabtan nga di na nato himoon pa pag usab ang usa ka sayop. Wala man nato gituyo ang pagpakasayop, gakahitabo lang kini kanato ug mawad-an kita dayon ug gana ug makahuna-huna nganong nahitabo kini. Ayaw kabalaka aning imong mga sayop kay kini nagsilbe nga nakat-on ka na.

TAURUS – Sige nato ug kadunggan ang mga linya nga “the show must go on’ labi na ug maka tagbo kitag kalisdanan o di ba kaha sayop sa atong kinabuhi. Apan kini pwedeng malikayan kung ikaw adunay pagtoo sa imong kaugalingon ug pasyensya bag-o mopadayon o mosulod sa usa ka sitwasyon.

GEMINI – Ang mga pagbati matud pa ‘magical’ gikan sa atoang kahiladman ug talagsaon kini sa tanang mga pamaagi. Apan nganong atoang ipatigbabaw ang atoang mga gibati? Pwede natong pasagdan ang mga panghitabo o estoryahon ang atoang mga kaugalingon. Kinahanglan lang nga matinud-anon kita sa atoang mga kaugalingon ug nganong gipili nato nga ipatigbabaw ang atoang gusto.

CANCER – Talagsa ra mahitabo nga ang usa ka pangit nga sitwasyon mamahimong mabitbit nimo kini nga maayo ug puno sa kadasig. Natoral lang nga makahibalo kita sa mga ni sipyat nga panghitabo ug dawaton na lang kita. Apan kung kalambuan ang estoryahan, basin makakita ka ug bag-ong pamaagi ug bag-o nga lebel sa kagawasan kaysa sa imong kagawasan karon? Paabuta ug naay kalambuan sa maong sitwasyon nga sa imong tan-aw walay kusog nga molambo.

LEO – Wala nimo bali-baliha ang pagsunod sa mga balaod ug naghimo ug imong kaugalingong lakang. Ang imong kaisog sa pakigbatok maoy magtuklod kanimo sa usa ka risgo nga tan-aw sa ubang tawo di nila kini matupngan. O di kaha magsunod-sunod ka na lang kanila kung unsa ang ilang gituohan sa walay pagpangutana. Apan makapangutana ka kung nganong adunay mga patsada nga mahitabo ug makuha kung di musunod sa mga naandan na nga kwestyunable sa uban.

VIRGO – Makapangutana ka sa mga experto nga molatay ug pisi kung aduna bay mosalo kanila nga pukot kung sila mahulog? sila ra ang makatubag niini. Apan ang ilang pukos ana kay gikan sa sinugdan ug sa katupan sa pisi nga ilang gilatayan ug bisan pa man ug naay mosuporta kanila apan para kanila di na kini kinahanglan. Ang imong ka positibo sa paghimo sa mga butang patsada kaayo ug labi na ang imong pagkasigurado sa imong mga lakang ug mao kini ang gipakita karon sa kalangitan.

LIBRA – Ang pagka walay pasensya makaguba sa imong mga lakang. Matud pa sa mga nakabantay nga ang walay mga pasensya nga mga tawo sige ug kasayop ug dili mangihatagon. Apan nakahibalo ka sa imong abilidad sa pagsaka sa imong pagkawalay pasensya apan para kanimo mao kini makatabang kanimo sa mga sitwasyon o trabaho nga imo nang nasugdan. Apan, ayaw pud pasobrahe ang imong pagdali-dali kay basin magkabali-bali.

SCORPIO – Matud pa di maihap ang mga maayong mga ideya nga gakahimo sa mga tawo sa kalibutan nga makaayo kanato. Apan, gamay ra kini kompara sa imong nahuna-hunaan kay ubos ang imong panglantaw niini tungod sa imong sobrang salig sa imong kaugalingon. Sa imong maayong pagtoo, makapausab ka sa mga tawo sa imong gamayng kalibutan labi na sa imong mga suod. Di na kinahanglan ug drama pa sa kinabuhi kung nagsalig ka sa imong katakos. Mamahimong mapasalamaton ang tawo sa imong palibot sa mamahimong resulta niini.

SAGITTARIUS – Dali lang nato makuha ang mga opinyon. Opinyon nga naggagikan kanato ug opinyon nga gikan sa uban tawo nga kanunay andam mohatag ngadto kanato. Bisan pa man nga katungod sa uban ang paghatag sa ilang opinyon, aduna kitay katungod sa pagsalikway niini. Aduna kay plano karon o ideya nga posibleng makahatag kanimo ug dakung kompyansa ug paghatag bili sa imong kaugalingon. Ayaw pasagdi nga kaonon ka sa mga negatibo nga tawo sa imong palibot.

CAPRICORN – Walay dautan sa pag-amuma sa pagbati nga garbo sa tanang panahon. Hilabi na gyud karon. Ang imong pagtoo sakto, kini bisan pa man nga aduna kay dakung sagubangon nga problema. Kung dili nimo makita kung kinsa ug unsa ang ilang suporta nganha kanimo, pwes makaklaro na nimo karon. Padayona lang ang mga kampante nimo nga lakang tungod kay mohatod kini kanimo ngadto sa usa ka malipayon nga distinasyon.

AQUARIUS – Usa ka parte sa imong kalibotan ang mamahimong pareha sa dulang “charades”. Mahatagan ka karon ug hanap nga mga rason ug gusto nila nga makasukli ka ug nindot nga tubag may kalabot niini. Sa kadugayan bation nimo nga mas daghan pa ang pangutana kompara sa tubag. Sa pagkakaron, tutoki una ang pagkolekta sa mga impormasyon. Motin-aw ra kini.

PISCES – Kung adunay pay usa o duha ka tawo sa imong kalibutan ang nasayod sa imong mga nasayran, dili sila magdali dali ug saway kanimo. Tungod kini kay ginabase lang nila ang ilang mga pagsaway sa gamayng impormasyon nga ilang nakuha may kalabitan kanimo. Hinoon, mahimo usab nga undangon nimo ang imong ginahimo ug pasabton nimo sila. Sa pagkakaron, saligi ang imong kaugalingon.

Source: proastro.com

Facebook Comments