4 na miyembro ng UN – nagpahayag ng pagkabahala sa human rights situation sa Pilipinas, imbestigasyon sa EJK at pagpapatigil sa muling pagbuhay sa death penalty – inirekomenda

87

Manila, Philippines – Apatnaput apat (44) namember-states ng United Nations Human Rights Council (UNHRC) ang nagpahayag ngpagkabahala kaugnay sa sinasabing Extra-Judicial Killings sa bansa.
  Matapos ang isinagawang periodic review sa Pilipinas,nagpahayag ng concern sa human rights situation sa bansa ang Australia;Austria; Belgium; Botswana; Brazil; Bulgaria; Canada; Chile; Costa Rica;Croatia; Czech Republic; Denmark; Estonia; France; Georgia; Germany; Ghana;Guatemala; Haiti; Holy See; Hungary; Iceland; Ireland; Italy; Latvia;Liechtenstein; Lithuania; Luxembourg; Montenegro; Mozambique; Netherlands;Norway; Poland; Portugal; Moldova; Romania; Slovakia; Slovenia; Sweden;Switzerland; United Kingdom; United States of America; Uruguay at Zambia.
  Nagbigay din ng rekomendasyon ang mga miyembro ng panelna imbestigahan ng gobyerno ang E-J-K sa bansa o kaya itigil ang balak napagbuhay sa death penalty o capital punishment.
  Pero ang China taliwas sa ibang member-states aynagpahayag ng pagsuporta sa Pilipinas sa pagdedeklarang ang illegal drugs aymaituturing na “The Public Enemy of Mankind.”
  Una nang hinikayat ng Philippine government panel ang UN HumanRights Council na bumisita sa Pilipinas para makita ang tunay na kalagayan atmadetermina ang ‘real news’ mula sa ‘fake news.’

Facebook Comments