5 Masamang Epekto ng Pag-inom ng Alak

60444
IMAGE: VIDEOBLOCKS

Ang labis na paninigarilyo at pag-iinom ng alak ay nagdudulot ng hindi magandang epekto sa ating katawan. Ito ay posibleng mauwi sa mild hanggang life threatening na sakit gaya ng mga sumusunod.

  1. Emphysema

Ang baga o lungs ay nangangailangan maging elastic at flexible upang tayo ay makahinga ng maayos. ngunit ang paninigarilyo ay maaring magdulot ng pagkasira ng ating lungs na magbibigay-dahilan uoang masira ang pagiging elastic nito. Ito ay posibleng maging sanhi ng emphysema na kung saan tayo ay nahihirapan huminga. Ayon sa tala ng PDRHealth, ang paninigarilyo ang pangunahing sanhi sa lahat ng kaso ng emphysema.


  1. Lung Cancer

Ang labis na paninigarilyo ang pangunahing dahilan ng lung cancer, kasama na rito ang mga first-hand smoker at second-hand smoker. Ang mga second-hand smoke ay maaaring magtagal pa ng ilang oras loob ng isang kwarto kahit ang wala na doon ang smoker.

  1. Erectile dysfunction

Maaaring magkaroon ng erectile dysfunction ang isang lalaki kung siya ay malakas manigarilyo at uminom ng alak, Upang makamit ang tamang erection, nararapat din na maayos ang daloy ng dugo patungo sa kanyang penis.

  1. Wrinkles

Ang ating balat o skin ay binubuo ng mga elastin at collagen fiber. Ang nicotine at iba pang harmful chemicals ay nakakasira ng collagen at elastin na nagdudulot upang magkaroon ng premature wrinkling. ito ay maaaring makaapekto sa ating katawan pati na riin sa ating mukha at braso

  1. High Blood Pressure

Ang madalas na paginom at paninigarilyo ay maaaring maging sanhi upang magkaroon tayo ng high blood pressure. Kapag ito ay hindi naagapan posibleng ito ay mauwi sa mas malalang sakit gaya ng atake sa puso, pagkasira ng kidney, stroke, vision lost at congestive heart failure.Facebook Comments