6 Simple Ways to Look Younger

Sa pagdaan ng panahon ay hindi natin maiiwasan ang pagtanda. At may mga bagay na nakakatulong pa upang ikaw ay magmukhang mas matanda kaysa sa iyong edad tulad ng matagal na pagbabad sa ilalim ng araw at mga bisyo. Kaya naglabasan din naman ang iba’t-ibang paraan upang maging bata ang iyong itsura.

Gusto mo bang maging mas bata ka tignan kaysa sa iyong edad? Narito ang ilan sa mga paraan na puwede mong gawin na hindi kailangan ng malaking gastos.

  1. Uminom ng sapat na tubig araw-araw– ito ang natural na paraan upang mapangalagaan ang iyong balat habang tumutulong din itong ilabas ang mga dumi o toxins sa loob ng ating katawan.
  2. Tanggalin ang make-up– huwag hayaang nakababad ang make-up sa mukha. Bago matulog ay hilamusan ang mukha at gumamit ng magandang cleanser.
  3. Gumamit ng sunblock– nakakatulong ang sunblock para hindi masira ang balat kapag nakababad sa araw.
  4. Stay fit– hindi lang ibig sabihin nito ay mag ehersiyo kundi kasama na rin dito ang pagkain ng masustansyang pagkain.
  5. Iwasan ang stress– hindi lang naaapektuhan nito ang ating kalusugan kundi nakaka-apekto rin ito sa balat kaya nagmumukha kang mas matanda kaysa sa iyong edad.
  6. Sapat na tulog– kapag hindi ka nagkaroon ng sapat na tulog ay makikita ito sa iyong mukha. Kailangan ng katawanng sapat na tulog upang makapag-recharge at mag-repair.

Facebook Comments