Ang SAGING…Sino Ang Manginginabang?…

37

sharing photo from Mha Dee’s post:
?… sino ang manginginabang sa saging?… ang nagtanim o ang taga-kabilang bakod?…
comment down…

Facebook Comments

From Advertisers