Anong pinaka-challenging na pangyayari ang naranasan mo at nalagpasan mo?

162

Bestfriend! Anong pinaka-challenging na pangyayari ang naranasan mo at nalagpasan mo?

Comment na para mabasa ni Nikka Loka: www.ustream.tv/channel/ifm-93-9-manila


Facebook Comments