Balo lima ka tuig nga ginbunyagan ang plastic nga bulak sang asawa sa pagpati nga matuod ini nga bulak

Isa ka balo sa South Africa lima ka tuig nga ginabunyagan ang bulak sang napatay nga asawa, antes namulalungan nga plastic gale ini.

Ginsaysay ni Antonia Nicol kun paano naintu-an sang iya nagtaliwan ang amay sa sulod sang lima ka tuig.

Pahayag ni Nicol, may indi matupungan nga sense of humor ang iya iloy nga si Phedre Fitton nga nagtaliwan sadtong nobyembre 2013 sa edad nga 69 bangud sa sakit nga cancer.


Antes ini ginbawian sang kabuhi ginbilinan sini ang banba nga bunyaganb gid adlaw-adlaw ang bulak nga nabutang sa ila bathroom.

Bangud sang pagpalangga sa asawa adlaw-adlaw man nga ginbunyagan sang iya amay ang bulak sa sulod sang lima ka tuig.

Sang nagsaylo sya sang puluy-an gindala man niya ang bulak kag didto niya natukiban nga plastic gale ang tanum nga iya ginasagod-adlaw-adlaw nga may matahum nga bulak.

Facebook Comments