BAYAN NG ASINGAN, NAABOT NA ANG HERD IMMUNITY

Batay sa datos ng Municipal Health Office, umabot sa tatlong libo pitong daan tong daan at siyamnapu’t apat (3,794) ang kabuuang bilang ng mga nabakunahan sa nakalipas na dalawang araw ng isinasagawang bayanihan, bakunahan national COVID-19 vaccination days.

Sa kasalukuyan ay umabot na sa dalawampu’t siyam na libo pitung daan at pitumpu’t tatlo (29,773) o pitumpong porsyento (70%) na ang nakatanggap ng unang bakuna habang nasa apatnapu’t siyam na porsyento (49%) o dalawampung libo pitong daan at siyamnapu’t apat (20,794) na ang fully vaccinated.

Habang nasa apat na libo anim na raan at labing lima (4,615) o pitumpu’t dalawang porsyento (72%) ng na nasa edad labing dalawa hanggang labing piton ang nakatanggap ng first dose ng bakuna. ###


Facebook Comments