ERC, tiniyak ang transparent na “pass through charges” ng mga distribution utility sa mga consumer

Binago ng Energy Regulatory Commission (ERC) ang mga panuntunan sa paniningil ng “pass through charges” ng mga distribution utility sa mga consumer.

Batay sa ERC, pinagtibay nito ang isang resolusyon na nagre-rebisa ng mga panuntunan na mamamahala sa pagsasaayos ng cost adjustment at confirmation process para sa mga power distributor.

Kasama sa mga “pass through charges” na gastos ang pagbabayad para sa paggamit ng distribution facilities, buwis, Feed-in Tariff Allowance (FIT-All), at Universal Charge.


Habang ang mga “pass through charges” na gastos na kokolektahin sa ilalim ng 2022 Revised Rules ay sumasaklaw sa mga sumusunod:

— Generation Charges o ang pagbabayad para sa supply ng kuryente
— Transmission Charges o ang pagbabayad para sa paggamit ng high voltage transmission grid
— Iba pang mga subsidies at mandatoryong pagbabayad, tulad ng Lifeline at Senior Citizen Subsidies, na ipinag-uutos ng mga batas
— Pagkawala ng System at iba pang mga pass-through na gastos na maaaring maaprubahan ng Komisyon.

Tiniyak din ng ERC na magbibigay ang binagong panuntunan ng detalyadong kalkulasyon ng singil sa kuryente, magpapatibay sa pananagutan ng mga distribution utilities, magtatakda ng limitasyon sa pagsasaayos ng pass through charges at bawasan ang regulatory lag para sa rate reviews.

Facebook Comments