i Kalami! ‘Health Tips’

18

iDOL! ang pagbiya sa sigarilyo usa sa mga malisod kaa­yong buhaton, labina na
niadtong na-addict na niini. Dag­han na ang ningsuway apan napakyas kay alang kanila,
lisod ang pagbiya sa buhat nga mao nay naandan. Wa ni magpasabot nga di kini
mahimo. Niay pipila ka mga paagi unsaon sa pagbiya niini. Unsa may imong rason sa
pagbiya?

01. Ayaw pag-inusara Pahibaw-a ang imong mga higala o pamilya nga ikaw
naningkamot sa pag-undang sa imong bisyo. Ma­mahimo sila nga modani kanimo sa
pagpadayon niana. Puwede sab ka nga moapil og lain-laing grupo nga su­sama og
tinguha kanimo nga moundang og panigarilyo.


02. Pugngi ang stress Usa sa mga hinungdan nga manigarilyo ang taw mao ang nicotine
nga makatabang sa pagparelaks sa usa ka tawo. Kon ikaw moundang na sa paggamit
niini, manginahanglan ka og laing paagi sa pagpaningkamot nga mawala ang imong
stress.

03. Likayi ang alcohol, uban pa nga maka-trigger Likayi ang pag-inom aron di ka
matintal nga ma­nigarilyo. Kon ikaw ma­nigarilyo pagkahuman og kaon, suwayi-suwayi
ang pagbuhat og lain sama sa pagpanotbras o diba kaha kaon og chewing gum.
Panglimpyo Limpyuhi ang ti­buok balay apil na ang imong mga sinina nga nanimaho og
sigarilyo.

04. Lihok kanunay Ang paglihok m­a­katabang aron malika­yan ang pagpangita og
nicotine. Kon ikaw nagpangita og sigarilyo, ibalhin ang imong huna huna pinaagi sa
pag-ehersisyo. Kaon og prutas ug utanon Ayaw minusi ang imong pagkaon kon ikaw
moundang sa pagpanigarilyo. Kaon og daghang prutas ug utanon aron imong
mapugngan ang pagpanigarilyo og balik.

05. Pahalipayi ang kaugalingon Uban sa daghan pa nga mga benepisyo sa pag-undang
sa pagpanigarilyo gawas sa maayong panglawas mao ang kwarta nga imong matigom.

(Tinubdan gikan sa www.webmd.com / Marjorie D. Padin, Joanna Marie A. Tejas CNU
Comm Interns)
Source: yahooanswers.com
Image credit: RiteMED

Facebook Comments