i Kalami! ‘Health Tips’

iDOL! Karon panahon sa tingulan uso kaayo ning sakit nga dengue.
Unsa man kining dengue? Ang dengue usa ka sakit nga makuha gikan
sa pinaakan sa lamok nga nagdala ug virus. Kini nga virus atakehon
ang imong kalawasan ug maghilantan dayon ka ug sobra kwarenta
ug sakit sa kalawasan ug mamahimong ikamatay sa tawong dili
makaagwanta sa virus.

Ania ang mga pamaagi para malikayan kining sakita:

01. Likayi ang paggamit sa mga butang nga pwedeng masudlan ug
tubig ug ma stock kini nga mamahimong maitlugan sa lamok nga
pwedeng magdala ug dengue. Ilabay kini dayon kay basin masudlan
ug tubig ug likayi usab ang pagtigom ug tubig sa panimalay nga
walay taklob.


02. Gamit ug mosquito net (mosketero) panahon sa pagtulog ug di
kaha mosquito repellent para mahalikay sa pinaakan sa lamok.

03. Likayi usab ang pagsout ug itom nga senina ug kinahanglan
pirmi limpyo ang kalawasan kay mao kini pirming doulon sa mga
lamok.

04. Gamit aerosol spray para malikayan ang lamok sa sulod sa
panimalay. Ang mosquito repellent makatabang sa pagpatay sa mga
lamok nga gadala ug sakit.05. Magpakonsulta dayon sa doktor kung adunay mamatikdan nga
sintomas sa dengue.

Source: rmn.ph
Image credit: The Times

Facebook Comments