i Kalami! ‘Health Tips’

40

ANG pagbiya sa sigarilyo usa sa mga malisod kaa­yong buhaton, labina na niadtong na-addict na niini. Dag­han na ang ningsuway apan napakyas kay alang kanila, lisod ang pagbiya sa buhat nga mao nay naandan. Wa ni magpasabot nga di kini mahimo. Niay pipila ka mga paagi unsaon sa pagbiya niini. Unsa may imong rason sa pagbiya?

01. Ayaw pag-inusara Pahibaw-a ang imong mga higala o pamilya nga ikaw naningkamot sa pag-undang sa imong bisyo. Ma­mahimo sila nga modani kanimo sa pagpadayon niana. Puwede sab ka nga moapil og lain-laing grupo nga su­sama og tinguha kanimo nga moundang og panigarilyo.

02. Pugngi ang stress Usa sa mga hinungdan nga manigarilyo ang taw mao ang nicotine nga makatabang sa pagparelaks sa usa ka tawo. Kon ikaw moundang na sa paggamit niini, manginahanglan ka og laing paagi sa pagpaningkamot nga mawala ang imong stress.

03. Likayi ang alcohol, uban pa nga maka-trigger Likayi ang pag-inom aron di ka matintal nga ma­nigarilyo. Kon ikaw ma­nigarilyo pagkahuman og kaon, suwayi-suwayi ang pagbuhat og lain sama sa pagpanotbras o diba kaha kaon og chewing gum. Panglimpyo Limpyuhi ang ti­buok balay apil na ang imong mga sinina nga nanimaho og sigarilyo.

04. Lihok kanunay Ang paglihok m­a­katabang aron malika­yan ang pagpangita og nicotine. Kon ikaw nagpangita og sigarilyo, ibalhin ang imong huna huna pinaagi sa pag-ehersisyo. Kaon og prutas ug utanon Ayaw minusi ang imong pagkaon kon ikaw moundang sa pagpanigarilyo. Kaon og daghang prutas ug utanon aron imong mapugngan ang pagpanigarilyo og balik.

05. Pahalipayi ang kaugalingon Uban sa daghan pa nga mga benepisyo sa pag-undang sa pagpanigarilyo gawas sa maayong panglawas mao ang kwarta nga imong matigom.

(Tinubdan gikan sa www.webmd.com / Marjorie D. Padin, Joanna Marie A. Tejas CNU Comm Interns)

Picture Source: The Independent

Source: yahooanswers.com

Facebook Comments