i Kalami! ‘Health Tips’

25

Ang pag atiman sa mga baby dili sayon labi na sa mga inahan kay mao kini ang
panahon nga kinihanglan jud bantayan ang pagtubo ug pagpakaon sa baby.

Nia`y mga pamaagi para sayun kung unsay buhaton sa mga inahan nga adunay
gagmayng baby.


01. Pagpatabang sa mga malampuson nga mga inahan nga nakasinati sa maong
gimbuhaton. Pwedeng makigsulti sa mga higala nga nakaagi na nga manganak
ug pag atiman sa bata.

02. Gamita ang ospital, patudlo kanila unsaon pagpasuso sa bata ug uban pang
pagabuhaton sa dili pa mogawas ang bata.

03. Andama ang balay, kinahanglan nga andamon ang tanang gamit ni baby
para kung kinahanglanon na kini niya anaa dayon.

04. Sulayi ug hot compress kon ang imong suso medyo migahi o nababagan
ang agianan sa gatas.

05. Ang kainit moatabang sa pagpagawas sa gatas sa inahan apan kung
naghapdos suwayi ang cold pack.
06. Kon gusto kang mag-anad og botelya ang baby, paabuta ang tulo ka mga
buwan ug buhaton kini human sa breastfeed.

07. Kung dili mosuso ang imong baby, hayan natulog siya. ang mga baby
matulog kasagaran sulod sa 16 hours matag adlaw.

08. Ayaw huna-hunaa nga gikapoy ka, ang importante karon ang pagatiman sa
bata.

09. Katulog kung ang imong bata natulog.

10. Kon dili matulog abg bata, tabyuga kini sa iyang duyan o di kaha patuluga
sa imong dughan samtang ikaw nagsandig.

Source: https://www.pressreader.com/
Image credit: https://www.bestproducts.com

Facebook Comments