i Kalami! ‘Household Tips’

28

Daghang klase-klaseng hugaw o mansa. Basaha sa ubos ang klase sa mansa nga imo ma tagboan og ang saktong pag atiman niini. Inspeksyona gayod ang sinina o panapton sa di pa nimo ipa uga, siguradoa nga na tang-tang na ang mansa og wala na ang iyang baho.

01. Ang presko nga mansa ihumol dayon sa bugnaw nga tubig lang. Kuskusa ang sinina o panapton para ma tangtang ang hugaw.


02. M ga mansa nga oil-based sama sa grasa, car oils og gasoline, mga mansa gikan sa make-up, mga pagkaon, apil ang Butter og Mayonnaise, hugaw sa kwelyo, og hugaw sa ilok gikan sa singot. Ihumol ang na mansahan nga sinina o panapton sa mainit-init nga tubig kuyog sa Speed Babad with Power Whitener. Siguradoa nga ang sabon ni tuhop na sa panapton og sa hugaw. Hulata ang 10-15 minutos.

Labhi dayon sa pinaka-init nga tubig puydi sa panglaba.

03. Mansa gikan sa Beer, Kapi, Tisa, softdrinks, mga mansa gikan sa Prutas, mansa gikan sa mga pahumot.

Waswasi ang mansa sa bugnaw nga tubig. Ang nahibilin nga mansa labhi dayon sa pinaka init nga tubig puydi sa panglaba, gamita ang Speed Babad with Power Whitener.

04. Transfer, Mango, Grass, Juice, Ketchup
Labhi una gamit ang Speed Babad with Power Whitener og waswasi’g maayo sa bugnaw nga tubig. Pagtimbol og Winrox Bleach sa tubig ug ihumol ang sinina o panapton. Pagkahoman, waswasi og pinakainit nga tubig puydi sa panglaba.

05. Sagol-sagol nga mansa sama sa mansa sa Ballpen, candela, chewing gum, crayon, lipstick, pasinaw sa sapatos, tsokolate, mga gravy og lain-laing sarsa.

Kani nga klase nga mansa, kasagaran duha ka bahin, ang usa ka bahin nga tina, coloring o pagkaon sagol og produkto sa lana. Atimana una ang bahin sa lana una to ang ikaduha.

iDOL! para sa dugang tips kung unsay pamaagi sa pagpanglaba sa inyong mga gamit, bisitaha kining site nga naa sa ubos nga bahin niining mga tips…

Source: https://www.wellmade.com.ph/
Image credit: YouTube

Facebook Comments