i Kalami! ‘Household Tips’

21

Uso na pud ang salo-salo labi nga nagsingabot na ang bulan sa Desyembre, daghan na usab ang mag early Christmas Party. Apan aniay mga pipila ka mga pamaagi labi na sa mga mahiligon ug preparar sa mga pagkaon ug pagluto niini…

01. Hugasi sa ang imong mga kamot sa sabon bag-o mohawid sa mga lutoong
pagkaon. Human manghugas sa kamot ayaw na ug paghawid-hawid sa mga ubang
butang kaw wala ka kabalo kung unsay imong mga nahawiran nga germs.


02. Bantayi nga kinahang limyo ang tanang gamit sa pagpreparar sa pagkaon,
susama sa kutsilyo, tadtaran, kutsara, tinidor, plato apil na ang kalha.

03. Tambuni ang mga pagkaon para dili tugdunan ug langaw ug uban pang
insekto.

04. Siguruha nga ang mga gipangpalit nga mga pagkaon ug gulay presko kini.

05. Ibutang sa freezer ang karne ug isda nga wala pa naluto para dili kini mapan-os
ug mamahimong presko pa gihapon.

iDOL! timan-e nga kinahanglan kanunayng limpyo kita sa atoang pagpreparar sa
atoang adlaw-adlaw nga kalan-on. Daghan pang mga tips nga mabasa diri sa
maong website nga nakasulat sa ubos nga bahin niining mga tips.
Source: pressreader.com
Image credit: Johnston

Facebook Comments