i Kalami! “Parents & Kids Tips”

18

Sa panahon sa kalamidad, pareho na lang sa COVID-19 normal lang sa
mga kabataan nga makasinati ug stress, kahadlok ug kalaay. Mabag-uhan
sila tungod sa dili pag-gawas sa panimalay tungod sa community
quarantine.

Sa mga nag edad 13 pataas mamahimo kini silang magpakita ug walay
pagpakabana ug mamahimo nilang e separate ang ilang kaugalingon sa
ilang mga higala ug pamilya.

Mas gustuhon pud nila nga magpabadlong ug mas pili-on nila nga mo-
ikyas sa panimalay, kasagara magsupak-supak sa mga sugo sa ginikanan ug ang uban kasagara makig-away na.

Pinaagi sa pagpaminaw sa ilang mga gusto ug pagsabot kanila imo silang
gisuportahan. Mas daling ma address ang stress sa kabataan kung adunay mga edaran
nga kauban sa mga kabataan ug kalmado ug positibo sa mga sitwasyon.

Ania`y pipila ka mga tips para sa mga ginikanan ug mga kabataan nga nag-edad trese pataas…

01. Tagae ang mga bata ug saktong oras ug atensyon.

02. Ipakita kanila nga andam ka sa pagpamati sa ilang gusto nga e-sulti.
03. Aghaton ang mga bata nga e-estorya gayud ang ilang mga gibati.

04. E-explain kanila ang mga panghitabo ug tagae sila ug simple ug
daling sabton nga mga impormasyon.

Mga idol hinaut pa nga dako kini ug ikatabang nga mga tips sa atong
mga kabataan ug mga ginikanan karong panahon sa pandemya.

Source: www.unicef.org
Image credit: Key Lessons

Facebook Comments