i Kalami! ‘Personality Tips’

20

Kitang tanan adunay mga lahi-lahi nga kinaiya, apan gusto nato nga mapausawag pa
kining atong mga gibaton nga mga kinaiya.

01. Ang kinaiya sa usa ka tawo dili lang sa itsura, kundi apil ang iyang edukasyon apil
sab ang iyang abilidad.


02. Ang itsura sa pangpostura o sinul-uban niini nga maayo tan-awon sa isig ka tawo ug
dako ang ikatabang niini sa usa ka personalidad.

03. Maghimo ug mga positbong mga linihukan ug likayi nga mga negatibong linihukan
samtang nakigestorya sa ubang tawo.

04. Pangita ug mga opotunidad ug ayaw kalimti makig uban sa ubang tawo labi na
kung adunay mga kalihukan nga makahatag kanimo ug kaayuhan sa imong gidamgong
kinabuhi nga malampuson.

05. Ayaw ug kawala ug paglaum sa imong kinabuhi, labi na usab sa mga tawong
mobira kanimo paubos kay mao kini sila ang mamahimong babag sa imong pagasenso.
Source:http://catchupdates.com
Image credit: shutterstock.com

Facebook Comments