i Kalami! ‘Personality Tips’

15
iFM CDO, Indai Monay

GIINGON nga ang body language mas dako og impact sa relasyon kon itandi sa pagkombinar sa mga pulong ug tuno sa tingog. Ania ang mga paagi sa paggamit sa imong lihok alang sa kaayohan.


1. Pag-estorya sama nga ikaw nagtan-aw sa samin.

Gipakita sa mga pagtuon nga ang mga tawo nga anaa sa gitawag og power positions sama sa paglingkod nga mas taas pa sa ilang kapares, pagpatong sa ilang tiil paibabaw, paglaso sa ilang mga tudlo sa luyo sa liog, nakapataas sa ilang pagbati nga sila hawod. Samtang ang mga tawo nga anaa sa gitawag nga lower-power poses, sama sa paglingkod og ubos, mga defensive ug mapahiubsanon. Unsa man ang leksyon niana? Kinahanglan nga subayon nimo kon unsa man ang bayhon o lihok sa imong kapares aron sa pagpakita nga ikaw nakigbulig ug nikooperar kaniya.

2. Tan-awa ang baba sa imong kapares

Matod pa ni David B. Givens, PhD, ug tagsuwat sa Love Signals sa Cosmopolitan, “When a person has something to say, the brain sends a message to the lips and tongue to start shaping the sentiment.” Kon kamo nakamatikod nga ang usa ka tawo nikuyamod sa iyang ngabil, nakakita na kamo sa ekspresyon sa iyang huna-huna sa wala pa kini niya masulti.

3. Ipakita imong mga palad.

Aron sa pagpa­hayag sa imong pagsalig ngadto sa imong kapares, moduol ka kaniya uban sa imong bukas nga body language, matod sa The Power of Body Language ni Tonya Reiman. Itudlo ang imong mga tiil paingon sa imong kapares sa panahon sa inyong panag-istoryahanay, pa­hiyom sa kanunay, ug ipa­kita ang imong mga palad kon ikaw molihok.
4. Hikapa imong kaistorya

Ang paghimo og physical contact ngadto sa imong kapa­res makapa lig-on sa inyong ko­nek­syon. Ang paghikap maka­patukpaw sa oxytocin nga ma­kapataas sa pamati sa pagsalig, ug makapaubos sa gitawag og cortisol nga mopaubos sa imong stress.

Source: https://www.sunstar.com.ph/article/7113
(www.rd.com / Christine Mae L. Temple USJ-R Jour­nalism Intern)

Image credit: iFM CDO

Facebook Comments