i Kalami! ‘Tips para sa mga Estudyante’

49

Unsaon man jud para maka study ug tarong ang usa ka estudyante labi na sa
mga estudyanteng galisod pagtoon. Ang pag study man gud matud pa sa
mga experto nga dili lang usa ka gabii bag-o ipasa ang assignment o di kaha
usa ka gabii bag-o ang exam. Ania`y pipila ka mga tips para makatoon ug
tarong.

01. Pili ug lugar ug panahon – matud pa nga ang usa ka estudyante adunay
ganahan jud nga lugar kung asa maayo magtoon ug oras usab kung relax nga
magtoon.


02. Pagtoon matag adlaw – ang pagtoon matag adlaw gitun-an nimo ang
imong kaugalingon nga e review ang tanan nimong mga kinahanglan tun-an
busa pag-abot sa panahon sa ting exam dili ka na mga dali-dali ug di ka
makalimot sa imong gitun-an.

03. Discobreha ang imong style sa pagtoon – kasagaran kanato adunay mas
gusto nga pamaagi sa pagtoon o mga style kung asa kita komportable niini
ug dali ra ka makatoon.

04. Pagreview – bisan kausa kada semana tagae ug panahon nga ukayon
ang imong mga gipangestudyuhan sa eskwelahan para matiman-an nimo
ang inyong gipangbuhat.

05. Pangayo ug tabang – ayaw kalimot ug pangayo ug tabang kung aduna
kay wala masabtan, ayaw pud kaulaw pagpangutana sa imong teacher kung
unsay bout pasabot sa iyang gileksyon kaninyo ug wala nimo nasabtan.

Source: www.youthcentral.vic.gov.au
Picture source credited to: www.hau.edu.ph
Facebook Comments