i Kalami! ‘Tips sa pagbuhi ug mga iro’

Nasayod ka ba nga adunay balaod sa atong nasud nga nanalipod sa tanang kahayopan? Matud pa sa Rep. Act 8485, kinahanglan protektahan ug ipatigbabaw ang kaayuhan sa kahayupan.

Ania ang pipila ka mga pamaagi aron matagaan ug maayong kinabuhi atong mga binuhing iro.

01. Ang pag edukar kabahin sa mga iro importante aron mahibaloan nato kon unsa ang sakto nga pagtagad ug pamatasan nato ngadto sa pagpamuhi ug iro.


02. Kontrolahon ang pagdaghan sa mga iro pinaagi sa pagkahibalo sa pagpadaghan niini.

03. Bakunahan ang mga iro ug paghatag ug tambal aron makalikay sa mga sakit ang mga iro ug tawo.

04. Pinaagi sa ordinansa,maprotektahan ang mga katungod sa mga iro nga naa sa balaod.

Source: www.pressreader.com
Picture Source credited to: DogExpress

Facebook Comments