iFMCR Quote of the Day:

26

Ang oras kapag lumipas, hindi mo na maibabalik pa. Walang anumang bagay ang makakatumbas dito.
#iFMComfortRoom
Follow us on: *FB:* *iFM Manila:* www.facebook.com/93.9ifmmanila/ *Nikka Loka: *https://www.facebook.com/djnikkaloka939 *Halle Maw: *https://www.facebook.com/djhallemaw939
*Twitter: * https://twitter.com/ifmmanila
*Instagram:* instagram.com/ifmmanila

Facebook Comments