Lahat ng Senior Citizens, garantisado sa PhilHealth

Muling ginarantiyahan ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) na may benepisyong makakamtan sa panahon ng pagpapa-ospital at maging sa paggamit  ng primary care  services sa buong bansa.

Ito ay tiniyak ng PhilHealth sa pagtatapos ng paggunita sa mga nakatatandang Filipino ngayong buwan kung saan naging bahagi ng  selebrasyon ang  pirmahan ng isang kasunduam sa pagitan ng PhilHealth at National Commission of Senior Citizen.  Ito ay para mas mapagbuti ang membership database system,  mapalawak pa ang mga benepisyo at mapabuti ng serbisyo para sa 13.8 milyong nakatatanda at dependents nila sa ilalim ng Lifetime at Senior Citizens Program ng PhilHealth.

Pinaalalahanan din ng Ahensya na ang lahat ng nakatatanda ay maaaring makagamit ng ilang outpatient benefits, Z Benefit Packages at ng Konsulta o Konsultasyong Sulit at Tama Package kung saan sila ay prayoridad.


Kasama sa PhilHealth Konsulta Package ang targeted health risk screening at assessment, initial at follow-up consultations, mga piling laboratory test at gamot batay sa rekomendasyon ng primary care provider na pinili nila at kung saan sila nakarehistro.

Kabilang sa mga laboratoryo ay complete blood count with platelet count, urinalysis, fecalysis, sputum microscopy, fecal occult blood, Pap smear, lipid profile, fasting blood sugar, oral glucose tolerance test, electrocardiogram, creatinine at HbA1c.

Samantala, kasama rin sa Konsulta Package ang mga gamot na anti-microbial, anti-asthma, antipyretics, anti-dyslipidemia, anti-diabetic, at anti-hypertensive, anti-thrombotic, anti-histamines, at fluids at electrolytes para sa dehydration

Facebook Comments