Limang Dahilan Kung Bakit May Mga Ayaw Mag-asawa

1585

Ito ang limang dahilan kung bakit may mga taong ayaw sa ideya ng pag-aasawa:
1. Takot sa commitment 2. Busy sa career 3. Man-hater/ Woman-hater 4. Nadala na sa past relationship 5. Ayaw ng magulang ang gusto niya.

Facebook Comments