Local Officials, kailangan nga ba ng pagsasanay?

22

Baguio, Philippines – Naaprubahan ng Konseho ng Lunsod sa unang pagbabasa ng isang ipinanukalang ordinansa na nagbibigay ng taunang pagsasanay o seminar ng mga opisyal ng barangay sa wastong pagpapatupad ng mga ordinansa, resolusyon at executive o administratibong mga order ng lokal na pamahalaan at nagbibigay ng halagang P300,000 para sa nasabing layunin.


 Ang ordinansa na isinulat ni Bise Mayor Faustino A. Olowan ay nagsasaad na dapat itong patakaran ng lokal na pamahalaan na maglaan para sa taunang pagsasanay o seminar ng mga opisyal ng barangay sa wastong pagpapatupad ng mga ordinansa, resolusyon, at executive o administratibong mga order ng lokal na pamahalaan .

Ang ipinanukalang pagsasanay o seminar ay dapat kabilang ang mga lektura sa mga probisyon ng mga ordinansa at mga resolusyon para sa pagpapatupad ng mga opisyal ng barangay pati na rin ang mga ehekutibo at administratibong mga order na inilabas ng Alkalde ng Lungsod na kinasasangkutan ng mga barangay.

Inirekomenda ng ordinansa ang paglalaan ng P300,000 para sa pagsasagawa ng taunang pagsasanay o seminar para sa mga opisyal ng barangay upang masakop ang mga gastusin para sa pagkain, mga materyales sa pagsasanay, lugar at honorarium ng mga tagapagsalita ng mapagkukunan at iba pang mga gastos sa pangyayari kaugnay sa nasabing aktibidad. 

Ang Seksiyon 16 ng Batas ng Republika (RA) No. 7160 o Local Government code ng 1991 ay nagsasaad na ang bawat lokal na pamahalaan ay gagamitin ang mga kapangyarihan na hayagang ipinagkaloob, ang mga kinakailangang ipinahiwatig mula dito, gayundin ang mga kapangyarihan na kinakailangan, angkop, o sinasadya para sa mabisa at epektibong pamamahala, at ang mga mahalaga sa pagsulong ng pangkalahatang kapakanan.

iDOL, dapat nga na magkaroon ng pagsasanay o seminar ang ating mga lokal na opisyal?

Facebook Comments