MABUTING RELASYON | Estados Unidos, umaasang patuloy na makakapagbigay ng tulong sa Pilipinas

79

Manila, Philippines – Umaasa ang Estados Unidos na patuloy silangmakakapagbigay ng tulong sa Pilipinas.Ayon kay US Ambassador to the Philippines Sung Kim – pinasalamatan niya anggobyerno para sa pagpapanatili ng mabuting relasyon nito sa Amerika.Aniya, may mahabang kasaysayan na ang Amerika sa pagbibigay ng ayuda perohindi lang madalas nakikita ang resulta o impact.Matatandaang tinanggihan ng Pilipinas ang application para sa second aidpackage mula sa US Poverty Reduction Agency.

Facebook Comments