Mas Nahigugma si Mr. sa Bayot!

263

Buntis na si Elena maong napugos sya sa pagminyo kay Bobong pero wa kabalo si misis nga aduna pud s’yay kulokadidang nga usa ka bayot.
Foreman sa isa ka construction company si bobong ug basic ang iyang sweldo plus overtime pay ang iyang gakadawat matag semana (matud pa niya nga makabuhi na ug pamilya.)
Pero ang bayot maoy nag-gasto sa pagpanganak ug hangtud sa pagdako sa ilang anak ug bisan pa man ang mga galastuhan sa ilang pagpamuyo (wala kabalo niini ang iyang asawa.)
Problema karon ni bobong kay mas guitugkan s’ya ug gugma sa bayot kay sa iyang asawa nga si elena. unasaon niya pag tug-an sa iyang asawa ang iyang kahimtang karon? Naka decide siya nga pwede na niyang biyaan ang iyang asawa baylo sa bayot.
iFM Confessions 9-12MN (M-F) DJ: Madame Kimberlai
I-text na ninyo ang iyong komento ug tambag sa 0905-523-2095.
Requested Song: Help Me get Over You (Jonalyn Viray)

Facebook Comments