Pagkaon upod sa pamilya may benepisyo sa ikaayong lawas sang kabataan

Mga kabataan nga nagakaon upod sa ila pamilya indi lamang healthy, kundi makalikaw man sa addiction sa alcohol ukon droga.

Sa report sang National Center on Addiction and Substance Abuse sa Columbia University (CASA), ang mga kabatan nga nagakaon sang indi magnubo sa lima ka beses sa sulod sang isa ka semana kaupod ang ila pamilya malayo sa risgo nga makadevelop sang poor eating habits, weight problems ukon alcohol kag substance dependencies ukon addiction.

Mas maayo man ang ila academic performance kun ipaanggid sa ila kaedad nga masami nagakaon sang isahanon.


Ang pagkaun upod sa pamilya indi lang para sa nutrisyon kundi nagatudlo man sa ila nga mangin maayo nga katapo sang sosyodad.

Photo from web

Facebook Comments