Patagna Ko i?

23

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol…

iFM Horoscope ‘December 8, 2018 – Saturday’

ARIES – Gusto nimo ang usa ka sitwasyon tungod kay perpekto kini sa imong paminaw, hinumdumi lang nga walay butang nga perpekto ug usa lang kini ka ilusyon. Apan wala kini nagpasabot nga dili nimo kayang buhaton ug abuton kining maong kalamboan sa imong kinabuhi. Kinahanglan lang nga itutok nimo ang imong kaugalingon ngadto sa direksyon nga imong ginapunting.

TAURUS – Sayud kita sa panultihon mahitungod sa “gibilin sa kangitngit” nga nagpasabot kini nga wala kita gihatagan ug impormasyon sa mga butang sa atong palibot. Apan, adunay mga panahon nga kita mismo ang pangitaon sa mga detalye nga gusto natong masayran. Hinumdumi kanunay nga ang kahibalo usa ka gahum.

GEMINI – Adunay kamatooran sa panultihon nga kinahanglan natong buhaton ug atubangon ang atong mga gikahadlukan aron hinay hinay natong makit-ang mawala kini. Karon ang insaktong panahon aron atubangon ang usa ka sitwasyon ug hagit nga dugay ng naghimo kanimo sa pagbati ug kaubos ug kabalaka. Panahon na aron imong kontrolon ang imong kinabuhi.

CANCER – Ang imong makita nga nindot ug makatintal sa imong gibati mmaoy usa ka butang nga posible wala kay pamaagi aron maangkon kini. Bation nimo karon nga magpabilin nalang sa butang nga imo ng nasulayan ug naandan na ug dili na kinahanglan pang molukso ngadto sa mga butang nga dili ka komportable. Ang imong kaikag sa kanunay nga pagsubay sa sigurado nga paagi ang masabtan sa tanan karong panahona.

LEO – Sayon karon para kanimo ang pagdakup sa mga tawo sa imong palibot nga mnagbuhat ug pagtakuban. Ayaw pagdumili sa pagdawat sa hanyag sa uban, apan ayaw usab pagkumpyansa sa gawas lang nga hitsura niining mga tawhana. Sunaya kini nga pamaagi sa imong kalibotan. Ayaw usab pagpanuko sa pagsukna sa mga importante nga pangutana.

VIRGO – Pipila ka tuig na ang milabay, ang akong anak nakadawat ug kalibotan isip usa ka gasa sa Pasko. Gitan-aw gilayon namo kung diin sya gapuyo ug ang iyang distansya sa mga uban pang syudad sa tibook kalibotan. Dinhi na nagduda ang akong anak kang Santa Claus kung unsaon niini paghimo ang iyang trabaho sa pagpanghatag ug regalo sa tibook kalibotan sulod sa usa lang nga gabii. Sayud kita nga ang kamatooran makawagtang sa mahika, ayaw pasagdi nga mawala ka sa imong pagtutok sa mga mahika sa imong kinabuhi.

LIBRA – Ang linya tali sa kamatooran ug bakak posible nga hanap karong panahona, apan makatabang hinoon kini kanimo. Mas bation nimo ang kadasig karon pinaagi sa pantasya sa mga butang nga lisud ug imposible nimong maabot. Usa ka damgo ang dool ra sa kamatooran sa imong kalibotan karon, buhata ang tanan aron kini mamahimong matood.

SCORPIO – Nganong abtik man ang ubang tawo sa paghimo ug mga negatibo nga mga rason kung nganong dili man nato padayonon ang pagbuhat sa mga butang nga atong gusto? Posible nga daghan ang mga rason niini, apan kasagara mahadlok lang kita tungod kay basin ug mahitabo unya kini. Adunay laing tawo sa imong kalibotan ang dili gusto nga buhaton nimo ang imong dugay ng giplano. Ayaw papildi.

SAGITTARIUS – Talagsa ra nga dili nindot lantawon ang mga tawong musalig sa ilang kaugalingon.Ang tawo modikit gayud sa mga adunay kaikog ug pagtutok sa mga butang nga gusto nilang makuha. Ang mga determinado nga mga tawo posible usab nga mamahimong ehemplo sa uban. Karon na ang insaktong panahon aron dawaton mnga ikaw usab pwedeng mamahimong maayong ehemplo. Ipakita kini ngadto sa uban!

CAPRICORN – Sayud kita sa mga benepisyo sa pagbiya sa atong mga kagahapon ug pagtutok sa kaugmaon. Apan, daghan ang mga leksyon nga atong matun-an ug mga kinaiya nga atong masagop nga pwede natong magamit alang sa atong kaugmaon. Ayaw kini pasagdi gumikan kay makatabang gayud kini kanimo.

AQUARIUS – Sa sobra pito ka bilyon ka mga tawo sa atong planeta, matag usa kanato ang lahi sa usag usa. Ang atong pamaagi sa pakig estorya mao ang usa sa mga lahingh butang kanato. Lahi ang atong pakigstorya sa usa katawo samatnag pinalahi usab sa lain na usab nga nilalang. Kini imong bation karon sa imong kalibotan, bantayi ang susama nga kasinatian sa imong palibot. Kung magdudaka, gamiti gilayon sa imong imahinasyon.

PISCES – Mas modugay ang imong pag-abot sa kalampusan kung aduna kay daghang mga negatibo nga hunahuna. mas nasayod ka sa imong kaugalingo kumpara sa uban. Salig sa imong kaugalingon ug buhata ang imong gusto , usa ka lakang kada higayon ug sa kanunay ug nga lihok. Si bisan kinsa man ang adunay negatibong hunahuna sa imong plano ang makapahinay kanimo apan hunahunaa usab nga dili gyud sila makapugong kanimo.

Source: proastro.com

 

Facebook Comments