Patagna Ko i?

25

Gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? .Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM Horoscope (January 9, 2019 – Wednesday)


ARIES – Kahibalo ka kung pila ang imong e invest kung ang estoryahan energhiya ug
uban pang mga gikinahanglan para mamahimong malipayon ang usa ka tawo. Imong
bation sa imong pagtabang mura kining kinahanglanon jud ug dili usa ka obligasyon
lamang. Apan mao lagi kay imo man kining katungdanan busa larga ug tagae sa
imong saktong oras.

TAURUS – Ang kahanas sa imong pangisip maoy gikinahanglan karong panahon sa
crisis. Mao usab ang tan-aw sa uban kanimo nga mga tawo nga nag-alirong kanimo
karon nga moaksyon ka ug maluwas ang imong adlaw. Apan tan-awa ang imong
limitasyon busa ayaw paghatag ug mga promiso sa uban. Kung masulbad nimo ang
usa ka lisod nga butang karon, hulati kini nga mahitabo gihapon kanimo sa umaabot.

GEMINI – Gikinahanglan ang pagkamakugi nimo karon labi na jud ug nagtoo ka nga
adunay importanteng maihatag nga maayong obserbasyon nga imong mabahin sa
uban. Para dili matingala ang mga nakapalibot kanimo, hinay-hinaya paghatag kanila
ang imong nahibaloan ug ayaw himoa ang mura kag nagatudlo kanila kung dili
ipaambit lamang kini.

CANCER – Ang imong gibati nga di maayo karon sa imong kinahiladman naghinay-
hinay na ug kaulian. Ang imong kaugalingon karon nisaka na ang kalidad niini ug mao
kini nakatabang kanimo nga nakadawat karon ug sobra-sobra nga mga maayong
panghitabo. Tungod niini, mapasalamaton ka sa imong mga naagian sa kinabuhi, ang
maayo nga nahitabo nga kung unsa ang mga kaayuhan nimo karon nagagikan kini sa
imong kasing-kasing.

LEO – Sa imong tan-aw nga ang imong kusog nahurot gumikan sa imong nahimo
gawas sa imong trabaho ug natingala ka kung nganong nahimo nimo kini. Imong
nasabtan nga adunay daghan ka pang mahimo kompara sa imong gahimoon kada
adlaw sa imong trabaho. Kini nahibaloan usab sa mga tawo nga nakapalibot kanimo
nga aduna kay daghan panahon nga sa imong mga laing trabaho. Apan, tan-awa lang
basin selos lang ang hinungdan niining pagakupar sa ubang trabaho.

VIRGO – Bulaga ang imong panglantaw sa gabii ug sa imong mga panglantaw bag-o
ka pang nahikatulog basin wala na ka nakasabot na niini. Apan ang mga mensahe ug
mga hulagway nga imong nakita sa imong katulugon nanginahanglan kini ug
paganalisar. Sobra pa sa nuggets of wisdom ang anaa sa imong mga huna-huna
karon nga imong nabuhat ug sakto ka nga imong gibuksan ang imong huna-huna
kanunay.

LIBRA – Maayo ug komportable ka sa imong paghuna-huna sa imong relasyon apan
ang kalangitan adunay nahimong wa nimo damha nga kagubot. Ayaw ug ambak
dayon sa usa ka konklusyon tan-awa ug paminawa sa kini. Ang pagpaubos ang imong
pinakamaayong lakang karon nianang tawhana ug niaana nga sitwasyon.

SCORPIO – Mosaka ang imong mga kahigawad nga gibati karon nga lisod ang tan-
aw sa uban niini apan kanimo medyo sayon ra. Apan nahimo kang tapulan sa imong
pagsulbad sa maong sitwasyon busa tan-awa kini ug maayo para makita nimo ang
kasulbaran niini. Naay mga pamaagi nga makabenepisyo ka sa pagpakita ug
pasensya ug pagsabot ug ayaw pagkamahukmanon.

SAGITTARIUS – Maayo ang pag apply ug usa ka salaan sa imong huna-huna para dili
makarambola ang imong mga gipanghuna-huna ug dili ka maglibog. Unaha ug butang
sa huna-huna ang mga importante nga mga butang ug mga ideya para dali ra kini
nimo mabuhat sa panahon nga kinahanglan na nimo. Ug ilahi usab ang mga butang
nga sa tan-aw nimo hangtud damgo lang kini.

CAPRICORN – Sa pagpadayon sa usa ka makalilibog nga nga plano mamahimo
kining maklaro na bisan pa man nga ang sunod nimong aksyon gidektar lang sa uban.
Tungod sa imong pagkamatinud-anon, mao kini ang gisunod sa uban kung unsa man
ang imong mga gustong mahitabo. Bisan pa man ug imo ng gidasig ang uban apan
layo ra kini kanimo nga isa ka orihinal. Mamahimo nimong buhaton ang imong gusto
ug paglahi na lang sa uban.

AQUARIUS – Kahibalo ka unsaon paghimo sa mga butang sa lahi nga pamaagi ug
obligado ka kung unsaon pagpanalipod sa imong mga nahimong aksyon. Apan ang
Aquarius Moon nagpahibalo karon kung unsa ka importante ang unsa ang anaa sa
pagkakaron ug kung unsa ang gipaabot sa uban. Kung si kinsa ug unsa ang nahimo
sa usa ka tawo sa pagkakaron ug usab kung unsa ang resulta kung duha ka
managlahi nga panghuna-huna ang gi-gamit sa usa ka parehong buhatonon.
Respetuhi ang ilang mga pamaagi bisan pa man layo ra kini sa imong mga pamaagi.

PISCES – Ang Aquarius Moon nagtuyok-tuyok sa imong walay pahulay nga
panghuna-huna sa pagkakaron ug kinahanglan kang molihok para dili ka mabalda sa
imong gibati. Apan ang paglikay ug pagbakante sa imong huna-huna sa mga
nanglupad nga mga gihuna-huna nga mga butang ug pagbag-o sa imong ginahimo
matag adlaw maoy maka makapabag-o sa tanan. Para makapokos ug makalikay sa
makalilibog nga panghuna-huna, sulayi ang pagkalimpyo sa imong mga kasagara
ginahimo matag adlaw.

Source: mynimo.com

Facebook Comments

From Advertisers