Patagna Ko i?

19

Gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM Horoscope (January 11, 2019 – Friday)


ARIES – Ang paglawig sa sa usa ka ‘fantasy world’ makabinipisyo kanimo apan
maglisod kag balik sa kamatuoran. paghuna-huna ug lawom karon kung aron bation
kag kabaskog ug maulian ang imong gibati sa imong kalawasan ug espirituhanong
kinabuhi. Yoga, meditation, astrology ug tarot are ang pipila ka mga ehemplo, busa
pili-e kini sila.

TAURUS – Bation nimo karon ang paghatag sa imong kaugalingong kalooy ug mao
kini ang pinaka epektibong pamaagi para masabtan sa uban ug ang tanan nimong
gustong ipasabot mosulod jud sa ilang alimpatakan. Apan ang Mercury naka
impluwensya sa imong panglantaw karon, imong paesplika sa sa uban imong
panglantaw sa kaugmaon nga dili na kinahanglan nga matayog pa sila niini. Timan-e
nga imong gadanihon ang uban sa imong consepto sa pagtuo sa imong damgo.
Kalma lang kung dili sila makasabot ug mokonekta kanimo dayon.

GEMINI – Mokusog ang imong pagsigeg huna-huna sa imong kagahapon mahitungod
sa koneksyon sa imong pamilya. Nagkainteres ka ug maayong koneksyon nga
nagsumikad gikan sa mga litrato ug sa imong mga paghinumdom kanila. Kung unsay
nitungha sa imong mga niaging pahina sa kinabuhi, maayo ug kini alang kanimo.

CANCER – Sa imong gibati nga pagdepensa sa imong kaugalingon marelax ka kung
kaila kung kinsa ning tawhana. Maabrehan nimo ang mga pwedeng estoryahan niining
tawhana bisan pa man dili kaayo nimo abrehan ang tanang pwede estoryahan. Kung
mabantayan nimo nga maabrehan ang my estorya nga lagpas na sa imong teretoryo
nga estoryahan hinay-hinay nga iubos ang imong pagdepensa kay mao usab kini
buhaton sa imong kaestorya.

LEO – Modawat ka sa mga bag-ong ideya, ug sa dihang magsugod ka na sa imong
mga pachada nga mga damgo lisod na ka pahunungon. Apan ayaw ka tandog sa
uban nga mo kwestyon sa imong mga damgo ug mga gustong buhaton. Apan usab,
kung imong ipakita kanila nga bukas ka sa imong damgo ug gustong mahitabo,
mosakay ra ang ubang tawo ug gusto pud mahibaloan ang mga punto kung unsay
nagpaaghat kanimo niini.

VIRGO – Kinahanglan nga maayo ka sa imong kaugalingon bisan pa man ug
nakakuha ka ug negatibo nga energhiya gikan sa uban ug bisan pa man ug na pokos
ka pa sa imong gustong bmahitabo. E apply lang ang imong gugma sa imong
kaugalingon ug kinahanglan nga ligunon pa nimo ang imong koral sa kinabuhi batok
sa mga isyu sa ubang tawo.

LIBRA – Lisod ang pag sulay sa imong tan-aw nga kaya nimo apan dili diay, labi na ug
imong gitestingan ug padako ang imong linya sa ubang tawo nga mamaayo. Imong
nabantayan nga naglisod ka ug sabot sa usa ka tawo kay managlahi inyong pagtuo sa
usa ka parehong butang, apan, nagpadayon ka ug paminaw sa ilang mga giestorya.
Imo usab nga gaipalabi ang mga panginahanglan sa uban kaysa sa imoha.

SCORPIO – Kung nangita kag dugang kusog kinahanglan nga imong ipakita kung
unsay naa sa imong kasing-kasing ug sa imong huna-huna apan lisod kini nga
himoon. Bisan pa klaro ka kung unsay imong gusto sa usa ka tawo apan lisod kining
buhaton labi na karong mga panahona. Nanginahanglan ka lang ug pasensya ug mao
kini ang susi. Tungod niini ang tanan mahan-ay ra.

SAGITTARIUS – Ang ubang ideya klaro para kanimo apan lisod para sa uban kung
imo na kining ibutyag kanila. Apan, ang ubang mga isyu mosanga pa kini kung unsa
nila pagkakuha ug pagsabot ang imong mga gihuna-huna. Kini nga pagkalibog dili
kinahanglan nga mamahimong babag, gamit ug ubang pamaagi para masabtan ka sa
uban. Gamayng mga pagsulay ug makuha ra kini nimo.

CAPRICORN – Gusto nimong motabang apan dawata nga nanginahanglan ang ubang
tawo ug panahon para mosulbad sa ilang kaugalingong problema. Kinahanglan
balansehon usa nimo ang paghuna-huna sa imong pagtabang sa uban para
mahatagan sila ug kagawasan kung unsay angayan nga pili-on. Pwede nimo silang
abagan ug ubanan para maaghat sila nga mosolbad pinaagi sa ilang kaugalingon nga
pamaagi. Maganahan sila sa imong ginahimo kanila.

AQUARIUS – Ayaw ka luya sa imong pagsuporta sa uban ug sa imong paggahin ug
oras kanila. Basin siguro tunod kini nga wala nila na dawat ang imong natabang para
kanila. Temporaryo lang kini nga nabati nimo karon, busa pangita ug mga pamaagi
imbes masuko kanila. Kung mudugay ang imong pagdepensa sa sitwasyon, mas
magkataas ang tensyon niini. Ayaw na kini usab ug tukia pa.

PISCES – Mapuno ka sa pagsagang sa mga pwedeng mahitabo umaabot kung imo
kining tagna-on. Apan, dili ka mahadlok labi na ug daghan kag mga kaila ug amigo o
di ba kaha espesyal nga tawo nga mamahimo nimong inspirasyon ug mobarog
kauban nimo. Sila makatabang para dili ka magmadudahon sa imong mga plano
kung apilon nimo sila niini. Tan-awa kung unsay imong maabot kung aduna kay
katabambayong sa mga butang kompara sa ikaw ra nga maginusarang mohimo niini.

Source: proastro.com

Facebook Comments

From Advertisers