Patagna Ko i?

24

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol…

ARIES – Gikinahanglan nga ipagawas ang mga gibati sa imong kinahiladman aron
ikaw mabag o ug mahimong maanindot ang pamati. Ang mga buluhaton nga wa pa
nimo nahimot, kini maayong buhaton na sa pagka karon. Di mayo nga imong luomon
ang imong mga problema, mas mayo kug aduna kay ma estoryahan ninii aron ikaw
mahuwasan sa imong gibati.


TAURUS – Ang atoang gibati nga pagrebelde sa atoang kaugalingon imbes atoang
taguan atoa kining ipagawas ug ipakita. Gikinahanglan nga ipakita nato sa
kadaghanan kung kisa ta ug unsa ta. Diri nato mabantayan ang respeto nga gikan sa
uban nga atoang pwedeng madawatan.

GEMINI – Buhata ang mga butang kung asa ikaw maayo niini, pasagdi ang mga rason
nga ikaw usahay mobati ug kaubos sa kaugalingon. Mo tiurok ka sa hamubong
panahon pero makalingkawas ra dayon. Adunay mga oportunidad na ikaw
motungtong sa usa ka bag-ong kinabuhi nga maghatag kanimo ug kabag-uhan.

CANCER – Ang imong kontrol sa imohang kaugalingon maoy gikinahanglan
pagkatutukan sa pagka karon. Daghan ang mga ga control kanimo, apan kung nabati
nimo karon nga insecure ka, mao na kini ang senyales nga imong kinabuhi adunay
gamayng pag-uswag ug mao kini ang mkatabang kanimo sa imohang pag kontrolar
sa imohang kaugalingon ug sa mga situation.

LEO – Tan-awa ang imong kaugalingon labi na ang imong mga pagtagad ug mga
pagtoo sa usa ka tawo. Hikalimti sa ang imong mga di maong mga pagtoo, kung unsa
siya ug kinsa siya. Pag-abot sa panahon ikaw makakita ra gihapon sa hinungdan
kung nganong ingon ani ang abilidad niining mga tawhana.

VIRGO – Ayaw pag undang ug damgo kay diri magasugod ang mga paguswag ug
pagasenso sa usa ka tawo. Diri usab magasugod ang pagdani nimo sa ubang tawo
nga modamgo usab sa ilang pag-uswag. Ikaw ang mamahimong inspirasyon sa
ubang tawo busa ayaw pag undang sa imong mga nindot nga damgo ug imahinasyon.

LIBRA – Ang kabaguhan nagdala kini kanimo ug kahinam sa kinabuhi. Ang pag
eksperimento sa imong ginabuhat maghatag kanimo ug panahon nga modan-ag pa
imong kaugmaon. Pagpahulay? matud pa padayon lang ug aduna kay mahuna-
hunaan diha-diha ipadayon lang kini kay ikaw ang nag dala sa imong kaugalingong
kinabuhi.

SCORPIO – Ang imohang pagsabot ug dili sa paghatag ug pagtagad sa mga way
hinungdan nga mga butang ug panghitabo, kini maghatag kanimo ug hinay-hinay nga
lakang bag-o mo mopadayon sa unahan, pahiyom ug kalma kanunay ug padayon.

SAGITTRIUS– Mga panghitabo nga imong mahimamat nga pareho sa mga panghitabo
sa inyong panimalay nga gakinahanglan ug tabang kay walay laing motabang niini.
Ang tan-aw nimo nga medyo salikwaot kini nga situation, apan dapat kini nimong e
considerar kay diri nimo makita kung kinsa ka ug unsa ka klaseng pagkatawo.

CAPRICORN – Dugay na natong nahibaloan nga dapat mabinantayon sa atong mga
nakita ug nadungog. Kasagara, kita makahuna-huna ug di maayo sa mga butang nga
wa ta kahibalo sa tinood nga nahitabo. Kini magbunga ug di pud maayo nga
panghitabo ug masamutan pa ang situation. Paghulat sa insaktong inpormasyon una
kita mohimo ug konklusion.

AQUARIUS– Natural lang nga mag paabot kita sa maayong resulta sa mga butang nga
atoang ginahimo. Apan dili kita mag hulat ug sayop ug bakak nga paglaum sa mga
butang nga sa atoang pagtoo nga maghatag kanato ug kaayuhan apan sa kaulahian
wala diay maayong resulta. Busa salig sa imong kaugalingon ug pangita ug pamaagi
ug kausaban.

PISCES – Adunay mga situation nga bisan dili perpekto alang kanimo. Ipadayon lang kini
kay mao na kini ang sinugdanan sa imong mga tinguha. Himoa kini nga lakang sa
pagka karon kay adunay nagpaabot kanimo nga maayong resulta nga naghulat alang
lang kanimo.

Source: proastro.com

Facebook Comments

From Advertisers