Patagna Ko i?

17

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini giya
lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo
plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo
idol…

iFM Horoscope – July 12, 2019 (Friday)


ARIES – Mabantayan nimo ang gamayng panghitabo karong adlawa ug dili ka pamilyar sa
maong panghitabo ug wala pa nimo nasinati. Apan kini nga panghitabo adunay
koneksyon sa imong nangagi. Makatabang kanimo ang pagbalik-tan-aw kay diri nimo
mahibaloan kung ang mga butang nga wala nimo nabatyan ug gipalabay lang.

TAURUS – Garbo ug kagahi sa ulo sa imong ulo maoy imong gipatigbabaw busa wala
nimo gidat ug gikonsiderar ang usa ka butang. Apan adunay kaayuhan ug benepisyo nga
imong makuha kung maminaw ka sa uban sa ilang gustong mahitabo. Usab,
magpasalamat ka kay considerahon nila ang imong mga gustong mahitabo ug interes.

GEMINI – Ang trabahong gusto nimong buhaton, mao lang ang imong gipiling
trabahoon. Magbasol ka karon kay ang imong gipiling trabaho wala nimo mahuman ug
nagsaad ka pa nga imo kining mahuman dayon. Karon kinahanglan nimo nga
magmatinudanon sa imong mga gisaaran nga imo ra kining mahuman. Humana ang
imong trabaho sa gikatakdang panahon para dili ka mahassle.

CANCER – Kung wala kay pagduhaduha sa imong mga gipadulngan karon, padayuna
kini sa walay pagduha-duha. Kini nga sitwasyon maoy makatabang ug dako kanimo ug
makatuklod kanimo sa kadaugan. Dako ang imong mabenipisyo niini apan imo lang
buhian ang uban nimong gusto para makab-ot nimo ang imong kalampusan.

LEO – Dili sayon ang imong nakita sa dihang gisusi nimo ang sunod nga lebel sa imong
kinabuhi. Sunda lang ang kung unsa ang naa sa imong huna-huna kay kahibalo man ka
mobasa sa mga panghitabo ug unsa pud ang imong kinahang nga buhaton. Mao kini
ang hagit kanimo karon apan ayaw na ug pakiglalis pa sa mga tawo nga mo kontra
kanimo.

VIRGO – Kung sa imong pamati nga maayo ang imong ginabuhat, ipadayon lang kini.
Bisan pa man nga adunay mga tawo nga mobabag sa imong gituohan, padayon sa
imong gituohan nga maayo kay aduna kay bentaha niini. Kung parehas lang nga sa tan-
aw ninyong duha nga maayo ang inyong nahimo okay ra kini, didto ra mo magsabot sa
panahon nga pwede na kamong mag kompromiso sa usag-usa.

LIBRA – Usahay maglibog ta sa tan-aw sa uban kanato nga nasobrahan na ta sa atoang
pagpaningkamot nga makab-ot ang atoang mga panagandoy. Usahay di na nato
paminawon pa ang mga suhestyon sa ubang tawo dir kanato. Apan sabta usab ang mga
tawo nga nitabang kanimo para ka makapadayon sa imong mga tinguha sa kinabuhi.

SCORPIO – Kung ang imong kasalo sa imong mga plano ang imong pinalangga, dako
ang tsansa nga magmalampuson kini. Bisan pa man ug aduna kamoy tagsa-tagsa ka mga
opinyon ug gusto, apan pwede ninyo kining iusa para mas dali ra ang trabaho. Gamay
lang nga pagusab sa inyong mga batasan para magkasinabot kamo.

SAGITTARIUS – Adunay maayong hanyag kanimo karon apan sa imong pagtan-aw wala
gihapon kini padulngan. Kung nagpadayon nga wa nay klaro ang kalamboan sa sayong
panahon nagpabilin kang negatibo sa panghitabo niini nga sitwasyon. Ang
gikinahanglan nimo karon nga tan-awon ang positibong parte sa sitwasyon ug mao kini
ang tagaan ug pagtagad.

CAPRICORN – Tan-awa pag tarong ang mga panghitabo karon labi na ug nalambigit
niini ang imong pinalangga. Makapangutauna ka nganong ingon ani ang nahitabo sa
imong kinabuhi bisan pa man nga nakagasto ka na ug oras ug kusog niini. Ayaw kawala
ug paglaum ug pagka negatibo karon. Hapit na moabot ang tabang alang kanimo ug
wala nimo kini damha.

AQUARIUS – Matud pa sa uban ang pagatake maoy maayong porma sa pagdepensa,
apan unsaon man ang surpresa nga atake? busa gamit ug pasahe nga atake para di ka
mabantayan sa imong kontra. Klaroha ang imong pasurpresa nga atake pra makuratan
pud ang imong kontra ug mo balos pud sya kanimo sa maong pamaagi.

PISCES – Nasinati nimo karon nga niabot ka na sa punto nga wala nay balikay. Naka
desesyon ka kaniadto nga padayunon lang nimo hangtud sa unahan ug dili na mobalik.
Apan bulahan ka, makapadayon ka sa imong mga plano sa kinabuhi ug aduna kay
gamayng usbon lamang sa imong mga pamaagi. Ang imong ginahimo karon
magmalumpuson kini pagabot sa panahon.

Source: proastro.com

Facebook Comments

From Advertisers