Patagna Ko i?

19
iFM CDO, Tamsi Supsup, Patagna Ko i?

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol…

iFM Horoscope (October 15, 2019 – Tuesday)


ARIES – Mga huna-huna ug mga pagbati nga gipahayag nimo, kini mamahimong komplikado sa uban nga sukwahi nga ilang gidahum diha kanimo. Ang atong gusto nga daghan tag mahuman kaysa sa mga butang nga dapat untang atoa sa nga gihuna-huna pag-ayo bag-o buhaton. Tagae usa ug panahon nga makahuna-huna o unsa ilang imahenasyon para masabtan nila kung unsa ang imong gipahayag.

TAURUS – Matud pa nga ang mga maayong huna-huna nahibaloan nga mokonekta ug dungan ug pareho ang ilang gihuna-huna. Apan kung makompromiso, kasagara duha ang maghuna-huna niini ug mokonekta dayon. Kinahanglan nga bukas ang imong huna-huna ug bag-o na usab nga pamaagi. Kung unsa ang inyong nasabutan na mahatagan na kini ug katapusan sa inyong wala pagka sinabtanay.

GEMINI – Imong dawaton ang kamatuoran karon nga pagbag-o nga mao unta ang maka usab sa imong kalibutan karon. Ang imong pagkalangan sa kausaban mao`y makapadugay sa imong mga pagbag-o nga dugay na nimong gipaabot. Pasagdi ang mga gibati nga di pagdawat sa kabaghuan, kay kadali lang kini ug maulian ra ka.

CANCER – Usahay kita na ang magbout-bout kung di ta sigurado ug way kasiguruhan sa impormasyon nga maoy nakalangan nato. Mamaayo pag pasagdan na lang kini nga sitwasyon kay basin makahatag pa kinig dugang inpormasyon aron ka makahukom unsay sunod nga himoong lakang. Ayaw usab kalimot ug pangutana basin madiskobrehan nimo kung unsay angayan buhaton nga makapakalma sa imong gibati karon.

LEO – Karon na ang panahon nga ikaw mopabati sa imong mga pulong kalabutan na sa mga sitwasyon nga imong nakita samtang naa ka sa distansya niini. Makatabang usab kini sa uban nga susama ang gibati nimo. Dili lang ka makahatag ug maayong panghuna-huna sa imong naobserbahan, kini makatabang pinaagi sa imong paghatag ug ideya para molambo pa kini.

VIRGO – Mao kini ang panahon nga dawaton nimo ang usa ka hagit labi na ug nakabantay ka nga kini mohatud kanimo ngadto sa imong gustong kalampusan. Aduna kay imong punto nga kinahanglan nga mapamatud-an nga adunay mga maayong rason nga buhaton kini. Ang imong kinaadman ug pagdani karon mas ni pachada pa kini. Busa ayaw undangi ang usa ka ideya nga makapatagbaw sa imong mga pagdahum nga gipaabot.

LIBRA Kanunay kitang makakita ug rason aron mosaway, mohukom ug moreklamo. Kabalo usab kita nga mas sayon sa uban ang pagtan-aw gikan sa gawas nga bahin ug pag-obserba sa mga butang nga dili mabantayan sa hingtundan. Kung magpakita sa pagsuporta ug pag-apilapil, daku ang posibilidad nga mahimo kining negatibo para sa uban. Mamahimong senstibo sa pagtabang sa uban.one.

SCORPIO – Ang imong ginabuhat karon u gang mga gibuhat sa uban nagkaklaro na nga mosaka kini sa taas nga lebel ug madawat na kini sa sa duruha ka grupo. Ug bisan wa ka kabalo kung asa ka modapig nga grupo apan hapit ka na mo desider. Preparahe ang bag-o nga lebel sa maong kasabutaun mahitungod na sa kung unsa imong mahatag ug gustong madawat.

SAGITTARIUS – Imong gibati nga mas gusto pa nimo nga modugay pa ang pamaagi para makuha nimo sa usa katawo ang pagsabot ug pag suporta. Ila kang e presyor para makab-ot pa ang maayong resulta apan di nimo kaya kung ikaw ra isa. Abre nga komonikasyon ang kinahanglan niini. Di pud pabor alang kanimo nga mahibaloan ang imong ginahuna-huna ang imong kinahanglan ug mga gusto.

CAPRICORN – Ang pagtang-tang sa usa ka naandan nga gimbuhaton nanginahanglan kini usa ka pagsuway nga pwedeng wagtangon kini. Masabtan ra kini apan gikinahanglan ug pagdawat. Sa sinugdanan di nimo kini madawat ang panghitabo apan malagpasan ra nimo kini kung taas ang imong pagtoo. Adunay nagpaabot nga kagawasan alang kanimo basta imo kining malagpasan ang tananng panghitabo kanimo.

AQUARIUS – Adunay usa ka tawo ang giganahan sa mga panghitabo karong adlawa ug ang bag-ong teknolohiya ug kini makapaaghat kanimo nga mapangitaan ug solosyon kompra kaniadto. Atong nahibaloan nga kung unsa ka sayon karon kung gamiton ang search engine ug aduna pa kiniy daghan nga nakapila nga mga tubag. Apan lisod kung unsay imong tuhuan niini ug dinhi gikinahanglan ang imong kaugalingon pagpili ug pagtuo.

PISCESUsa ka sitwasyon karon ang manginahanglan sa imong imahinasyon. Dili ka maglisud niini nga butang kung gamiton nimo ang imong pagkamamugnaon. Mokuha usab ikaw ug garbo gikan sa mga tawo nga sultihan kang dili nimo mabuhat ang usa ka butang. Hindumdumi nga kung anaa kanimo ang kaikag sa pagbuhat sa mga bulohaton, kanunay adunay paagi aron masulbad kini.

Source: proastro.com

Facebook Comments