Patagna Ko i?

21
iFM99.1/Tamsi Supsup/Patagna Ko i

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol.

iFM Horoscope (October 22, 2019 – TUESDAY)


ARIES – Usahay makabantay ug usahay pud dili kita makabantay kung unsaon nato pagpakita sa atoang kaugalingon sa nagkadaiyang tawo. Gikinahanglan daw nga permanentihon nato ang atoang kinaiya kung moatubang kita sa nagkadaiyang tawo. Kini walay kalabutan ang pagka dili sinsero ug pagbinuang. Kinahanglan lang ang pagsalig sa atoang kaugalinon.

TAURUS – Ang ubang sitwasyon gikinahanglan nato labi na sa pagatubang sa tawo nga dili nato sinati. Kintahay na lang kung aduna kitay interview, atoang gaipakita ang tanan natong maayo nga abilidad ug batasan kay kinahanglan man kini. Dili kini bout pasabot nga kita peke sa maong sitwasyon. Dili patas nga magpakita kita ug lahi nga nawong sa atoang kaugalingon ug panahon na pud nga ipakita ang atoang natoral nga batasan.

GEMINI – Kung mototok kita sa usa ka butang, dili na kita mobalhin pa sa uban labi na ug kini atoang gihagoan. Apan usahay adunay moabot nga oportunidad ug nanginahanglan kini ug pagtagad. Mabati nimo karon ang pagduha-duha ug pagdismaya kay sa imong pagtoo kining duha maayong oportunidad alang kanimo. Mas maayo kung mopili kag
isa sa duha nga sa imong tan-aw mas balor ug mas makatabang kanimo.

CANCER – Sa usa ka sulundon nga kalibutan, unsay imong gustong tubag niini gikan sa ubang tawo? Imo nang nahibaloan ang mamahimong tubag ug mahitabo busa kontrolado nimo kini nga panghitabo. Kung kabahin sa imong karelasyon, ihatag ang gusto nimong madawatan. Nanginahanglan kinig kaisog ug kusog sa imong kabahin apan kung imo kining mabuhat, mamahimong mauswagon ang inyong kumonikasyon.

LEO – Sa imong kabatan-on adunay hitabo nga wala pagkasinabtanay sa usa ka tawo. Bisan pa man sa usa pagkumusta sa duruha ninyo ka mga kamot dili ninyo mahimo apan ang uban himoon kini sa walay pagpanuko ang uban usab basta. Apan karon nga hingkod ka na mao kini ang angayan nimong buhaton sa imong amigo o amiga nga giila nimong tinood nga higala.

VIRGO – Ang ubang templada nanginahanglan ug untop-untop jud nga sukod apan kung gusthon nato ang atoang templada atoa kining dugaan o di kaha kuhaan ug rekado para motugma sa atoang panglasa. Usahay maguba ang templada kung dili nato sundon
ang sakto nga pamaagi. Apan mas maayo nga ikaw ang mohimo sa templada ug imo nalang kining tukion ang sipyat sa mga ulahing bahin.

LIBRA – Adunay gamayng pagkahadlok karon sa imong kalibutan apan sintomas ra kini sa imong mga nasinati karon nga kausaban. Kini nagsumikad sa usa ka relasyon nga kinahanglan nimo tagaan ug pagtagad ug tinud- anay nga koneksyon. Ayaw paghimo ug desesyon nga pinadali nga pamaagi hangtud nga mohupay ang imong
tensyon.

SCORPIO – Bisan pa man ug maayo na ang dagan sa imong relasyon karon sa imong hinigugma, adunay mga kinahanglan mo pang sutaon sa imong karelasyon. Mamahimong gubot ang relasyon kung imo pang tagaan ug pagtagad ang niagi labi na ang dili na nimo
gusto nga mahitabo. Ayaw ug tan-awa sa pikas nimo nga mata ang kaniadto ang isa ang kasamtangan.

SAGITTARIUS – Nahigugma kita apan nagaduda sa mga surpresa. Kung nagtoo kita kung sa atoang karelasyon unya kalit nga mahibaloan nato nga aduna pa diay mas labaw pa nga wala natonatuki, makurat kita niini. Apan kini nga panghitabo maoy makapalig-on sa usa ka relasyon ug mas makapaikag pa kanimo ug maghatag kinig pagsalig sa inyong duha.

CAPRICORN – Dili dayon deretso mahitabo ang usa ka romantikong relasyon sumala sa imong gustong mahitabo. Apan ayaw pagtoo nga walay maayong gakahitabo sa imong emosyunal nga kinabuhi. Basin kung taas ra pud imong pangandoy sa maong butang
busa paubsi gamay kay dili kini dayon nimo makab-ot sa pagkakaron. Matinud-anong Ipahibalo ang imong gusto sa imong partner kay mamahimo ra kining espesyal pagabot sa panahon.

AQUARIUS – Dako ang diperensya sa pagtuman sa balaod ug ang pagaghat sa usa ka tawo nga mosulti ug tinood. Matintal ka ug sulti sa tinoud nga panghitabo ug kahibalo ka usab sa mamahimong sangputanan kung nagkasinabot kamo. Posible nimo nga dapigan ka niya
kung gikinahanglan. Testingi ug abi-abi ug suportahi kini ug tan-awa unsay padulngan.

PISCES – Matud pa sa panultihon nga kung adunay pwertahan nga masarado aduna usab moabre. Apan kahibalo kita nga kung sarado ang usa ka pwertahan ug dili maagian aduna pay daghang pwertahan nga pwede natong abrehan. Murag ang panghitabo kanimo karon
nga ang usa ka opsyon dili mamahimo, ang ubang opsyon magpanglimos kanimo. Tan-awa kini ug ayo ug pilii, basin ang ubang kapilian mas maayo pa ang mahimong saad diha kanimo.

Source: proastro.com

Facebook Comments