Patagna Ko i?

13

iDol! gusto ba nimong mahibaloan ang imongKapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol,timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi,pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…


iFM CDO Horoscope (November 13, 2019 – Wednesday)

ARIES – Mas maayo kung ako ang naa sa imong pagkatawo bisan pa man ug isa lang ka adlaw. Mao kini tan-aw sa ubang tawo nga mas pachada puy-an ang kinabuhi sa ubang tawo. Kay bisan pa man ug grabe ka hadlok ang mga butang nga moagi sa ilang kinabuhi kaya man nila kini. Tun-e kini nga panan-aw kay basin moagi kini sa imong kinabuhi.

TAURUS – Kanang tawo nga ang mituo nga tanan posible murag mahimong kataw-anan sa uban. Di nakinahanglan nga maghuna-huna pa kitag lawom para mahibaloan nato ang atoang abilidad. Usahay dali kaayo nato buhian ang mga ideya nga sa atoang tan-aw
dili maayo ug makatabang kanato. Apan kung ang uban mi uswag ug mi asenso sa maong pamaagi, posible nga kita pud.

GEMINI – Usahay adunay mga butang nga maklaro kaayo nato sa sukwahi nga panglantaw. Dili pasabot nga dili katoohan atong nakit-an. Murag kanang nakakita ta ug usa ka insekto nga hadlok kaayog istsura ilalom sa magnifying glass. Ipananglitan kini sa panghitabo karon sa imong kinabuhi. Kung gidawat nimo ang posibilidad nga maklaro nimo kini nga sitwasyon, makatabang kini kanimo nga dili ka mahadlok niini.

CANCER – Adunay kausaban karon sa imong mga gusto sa kinabuhi. Kung unsa ang mga importanteng butang mamahimong mopadulong didto sa ubos nga bahin. Apan kung adunay mas imoportante gayud, mao ba gihapon ang himoon? Diri nimo maklaro karon kung unsa ba ang unang himoon, tagaan ug importansya ug dugang kakugi. Salig nga kung unsa ang tan-aw nimo lisod karon dili na kini maabtan pa ug dugayng panahon.

LEO – Sa imong kabatan-on adunay hitabo nga wala pagkasinabtanay sa usa ka tawo. Bisan pa man sa usa pagkumusta sa duruha ninyo ka mga kamot dili ninyo mahimo apan ang uban himoon kini sa walay pagpanuko ang uban usab basta. Apan karon nga hingkod ka na mao kini ang angayan nimong buhaton sa imong amigo o amiga nga giila nimong tinood nga higala.
VIRGO – Didto kita modepende sa taas nga proseso nga masabtan nato ug makalikay sa mga kasaypanan. Mao kini ang dangpanan para masulbad ang atoang giatubang nga problema. Makakat-on gayud kita sa mga panahon nga kita nasayop bisan pa man ang kinaadman nga atoang gipangita anaa na sa atoang atubangan ug dili pa gayud nato kini deretsong makaplagan.

LIBRA – Ayaw paglambigit sa usa ka sitwasyon nga maglisod ka ug desesyon sa imong pagabuhaton. Pwede ka una nga magpatabang sa mga tawo nga nalambigit na niini nga kahimtang kaniadto. Sa panahon nga ikaw na pud ang mohatag ug motabang kanila, sigurado nga ang imong gibuhat ug pagpaningkamot mabalusan ra pag-abot sa panahon. Mao kini gitawag nga ‘Watch & Learn’.

SCORPIO – Bisan pa man ug maayo na ang dagan sa imong relasyon karon sa imong hinigugma, adunay mga kinahanglan mo pang sutaon sa imong karelasyon. Mamahimong gubot ang relasyon kung imo pang tagaan ug pagtagad ang niagi labi na ang dili na nimo gusto nga mahitabo. Ayaw ug tan-awa sa pikas nimo nga mata ang kaniadto ang isa ang kasamtangan.

SAGITTARIUS – Importante ang pagpili kung asa ka mopokos sa imong pagtoo karong panahona. Sa tanang nimong gabuhaton o pagtoo nga makab-ot nimo kini sa pinakasayon nga pamaagi. Apan kung dili ka maningkamot, dili kini mahitabo. Parehas sa imong gusto nga mahitabo karong panahuna. Dugangi ug pagkakugi ang imong hugot nga pagtoo para makab-ot nimo ang imong gusto.

CAPRICORN – Sa mga estroya sa ‘fairy tale’ nga nagingon nga ‘Live Happily Ever After’ wala nag hatag ug suhestyon nga ang mga karakter sa estorya walay kamatayon. Ang mga estorya sa fairy tale dili maayo tungod kay wala kini hagit sa kinabuhi. Ayaw pagtoo sa ginagmayng kalainan sa mga opinyon o mga estorya sa kalisod ug kapit-os nga mao daw ang susi o hinungdan sa nagubang relasyon. Ginamayng panakot sa kinabuhi siguro ang mas makatabang niini.

AQUARIUS – Ang imong pag-uswag nga lahi ang pamaagi dili kadaugan alang kanimo, apan mao kini ang sinugdanan sa imong pag-uswag. Ang nahitabo nimo karon dili pasabot nga wala kay nahimo kay ang proseso sa kalamboan medyo taas ug halayo pa. Dawata ang imong paguswag karon bisan pa man ug sa tan-aw nimo dili kaayo nimo magamit apan sigurado nga hapit na ang imong kalamboan.

PISCES – Posible nga magtabo ra sa tunga ang inyong mga ideya ug pagtinabangay para maabot ang usa ka butang. Makabenebisyo ka ani, apan mas maayo nga tagaan nimo ug bili ang matabang sa uban para makita nimo kini. Basin sayop ka sa imong ideya nga ang ilang mahatag ug unsaon nimo nga makabenepisyo ka niini.

Source: https://horoscopes.proastro.com

Facebook Comments